DARBO TARYBA EN

LAJM darbo taryba

LAJM darbo taryba yra nepriklausomas kolegialus LAJM darbuotojams atstovaujantis organas. Darbo tarybos trejų metų kadencija prasidėjo 2021 m. vasario 1 d.

2023 m. balandžio 21 d. atnaujinta LAJM Darbo taryba, kurią sudaro:

1. SKIRPSTAITIENĖ Reda, studijų administratorė – tarybos pirmininkė;
2. GLIOŽIENĖ Asta, vyr. instruktorė, lektorė;
3. JACKUVIENĖ Renata, lektorė;
4. KROCHINA Jelena, lektorė;
5. PETRAITIS Sigitas, vyr. instruktorius.

Atsarginiai LAJM darbo tarybos nariai:
– MARTYNOVA Svetlana, patalpų ir teritorijos tvarkytoja;
– JAKUSEVIČIUS Antanas, budintis administratorius.

Darbuotojų atstovas saugai ir sveikatai – Pranas TAMAŠAUSKAS, dirbtuvių vedėjas 

Scroll to Top