AKADEMINĖ TARYBA EN

LAJM Akademinė taryba yra aukštosios mokyklos akademinių reikalų valdymo organas.

2022 m. gegužės 3 d. paskelbta LAJM Akademinės tarybos sudėtis:

Akademinės tarybos pirmininkas – Arvydas JANKAUSKAS, jūrų technologijų studijų krypties lektorius, Navigacinio treniruoklio vedėjas, JMC vyr. instruktorius, el. p. a.jankauskas@lajm.ltnuo 2023 m. sausio 11 d.

Akademinės tarybos pirmininko pavaduotoja – Vilma LOCAITIENĖ, lektorė, studijų programos „Jūrų transporto logistikos technologijos“ vadovė, nuo 2023 m. sausio 11 d. 

LAJM akademinės bendruomenės išrinkti nariai:

 1. dr. Jelena BELOVA, docentė;
 2. dr. Simona BRIEDIENĖ, docentė;
 3. Arvydas JANKAUSKAS, lektorius;
 4. Vilma LOCAITIENĖ, lektorė, studijų programos „Jūrų transporto logistikos technologijos“ vadovė;
 5. Rima MICKIENĖ, lektorė;
 6. Ingrida SKIPARIENĖ, lektorė;
 7. dr. Eduardas SPIRIAJEVAS, docentas, studijų programos „Uosto ir laivybos valdymas“ studijų programos vadovas;
 8. Vaclav STANKEVIČ, LAJM direktorius;
 9. Gintvilė ŠIMKONIENĖ, lektorė, studijų programos „Laivų elektros įrenginių eksploatavimas“ vadovė;
 10. dr. Elena VALIONIENĖ, docentė, nuo 2023 m. sausio 30 d.;
 11. Eugenijus ŽAGARAS, lektorius;
 12. dr. Audronė ŽUKAUSKAITĖ, docentė.

LAJM Studentų atstovybės skirti nariai:

 1. Mantas DAUGALAS, studijų programos „Laivų elektros įrenginių eksploatavimas“ 21-E-8 gr. studentas;
 2. Kostas GEDMINAS, studijų programos „Uosto ir laivybos valdymas“ 21-V-181 gr. studentas;
 3. Robert VALVIK, studijų programos „Laivų energetinių įrenginių eksploatavimas“ 21-M-181 gr. studentas.
Scroll to Top