Uniforma EN

Jūrinės studentų uniformos dėvėjimas yra viso studijų periodo sudedamoji dalis. Jos dėvėjimas ugdo studentų dėmesį ir kolektyviškumą, tobulina jų gebėjimą prižiūrėti savo išvaizdą, pasitikėjimą savimi ir tai lemia studentų drausmę LAJM bei kasdieniniame gyvenime.

LAJM jūrines uniformas dėvi jūrinių studijų programų studentai:

Jūrų laivavedybos;
Laivų energetinių įrenginių eksploatavimo;
Laivų elektros įrenginių eksploatavimo.

Uniformos dėvėjimas

Dėvėdamas uniformą studentas stiprina Lietuvos kaip jūrinės valstybės įvaizdį, atstovauja LAJM, todėl ją dėvėti leidžiama tik nustatyta tvarka.

LAJM Studentų uniformos dėvėjimo taisyklės >>>

Uniformos išdavimas

I kurso studentams uniformos išduodamos po pirmo semestro.

Aukštesnių kursų studentams uniformos išduodamos pagal poreikį.

Praktika

Profesinės veiklos praktikos trukmė 12 mėn. Ji atliekama 2-ame ir 3-iame kursuose. Praktikos metu įgyjami praktiniai profesiniai įgūdžiai dirbant įvairių tipų jūrų laivuose (konteinervežiuose, sausakrūviuose, tanklaiviuose, keleivius gabenančiuose ir kt.) įvairiuose plaukiojimo regionuose visame pasaulyje. Pirmasis jūrinio laipsnio diplomas išduodamas sėkmingai užbaigus studijų programą ir studijų metu sukaupus 12 mėn. darbo jūroje stažą. Jaunesniųjų karininkų vadų mokymų (JKVM) klausytojai atlieka 2 mėnesių trukmės praktiką Lietuvos kariuomenės Karinių pajėgų kariniuose laivuose. Ši praktika yra plaukiojimo praktikos dalis ir yra įskaitoma į bendrą plaukiojimo praktikos trukmę.

Scroll to Top