Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - ENGINE ROOM SIMULATOR

Facilities | ENGINE ROOM SIMULATOR