Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - SHIP ENGINE LABORATORY

Facilities | SHIP ENGINE LABORATORY