For seafarers

LAJM Jūrininkų mokymo centre (JMC) organizuojami kursai jūrų ir vidaus vandenų transporto specialistams:

Jūrininkams: kursai pagal JRAB (angl. STCW) konvencijos ir kodekso reikalavimus bei pavyzdines programas

Vidaus vandenų transporto specialistams: laivavedžių, upeivių, mechanikų ir motoristų rengimo bei kvalifikacijos kėlimo kursai

Motorinių pramoginių laivų laivavedžiams, kapitonams: motorinių pramoginių laivų laivavedžių, kapitonų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo kursai 

Kiekvieną savaitę vyksta šie pakartotiniai kursai jūrininkams:

  • Kiekvieną pirmadienį: Asmeninio išgyvenimo technika, priešgaisrinė sauga ir gaisrų gesinimas, pirmosios pagalbos suteikimo pagrindai, asmeninis saugumas ir socialinė atsakomybė (JRAB A-VI/1, 1-4), registruojama nuo 08:00 val., mokymų pradžia 08:30 val.
  • Kiekvieną trečiadienį: Darbas su gelbėjimosi valtimis bei plaustais ir gelbėjimo valtimis (išskyrus greitaeiges gelbėjimo valtis) (JRAB A-VI/2-1), registruojama nuo 08:00 val., mokymų pradžia 08:30 val.  
  • Kiekvieną ketvirtadienį: Specialus gaisrų gesinimas (JRAB A-VI/3), registruojama nuo 12:45 val., mokymų pradžia 13:00 val.  

 Informacija ir registravimasis:

  • LAJM JMC 138 kab. 
  • Internetu: Registruotis į kursus
  • Tel. Nr.: +370 618 19 890, +370 46 397 250 kursų specialistė Andžela Gertienė
  • Tel. Nr.: +370 46 397 261, kursų sekretorė Kristina Basova
  • El. paštu: kursai@lajm.lt

Svarbu! Registruojantis į kursus pagal pakartotiną mokymo programą privaloma pateikti turimą šių kursų baigimo liudjimą.

Scroll to Top