Conferences and publications

Locaitienė, V., Litvinas, S., (2022). Biriųjų krovinių gabenimas jūrų transportu: laivo stovumas. Mokomoji metodinė knyga

Lileikis. S, 2022 m. Jūrų asmenybinė savilyderystė

Tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos medžiaga (2022). Jūrų verslas žaliąja kryptimi! / The greenline of maritime business

Dubra, V., Pašinskas, V., Navickaitė, V., Striaukas, N., Ašmontas, O., (2022).  Jūrinių mazgų ABC. Elektroninis leidinys

Šimkonienė. G., (2021). Nuolatinės ir kintamosios srovės laivų elektros mašinų darbo režimų tyrimo laboratoriniai darbai. Mokomoji knyga

Doc. dr. Lileikis., S., (2021). Jūra mitų kultūroje. Studijų knyga

Development  of higher education in the transport sector seeking to increase maritime, land and air transportation impact on country’s economics Tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos pranešimų santraukų rinkinys (Proceedings of international scientific  practical conference).

Harmonisation of the Ukrainian and European higher education sytems: changes and challenges Tarptautinės mokslinės praktinės konfernecijos pranešimų santraukų rinkinys (Proceedings of international scientific practical conference).

Lileikis, S., (2018). Jūrų lyderystė: vertybės, psichologija, saviugda. Mokslo monografija.

Lileikis, S., (2020). Jūrinių kriauklių fenomenotipologija. Studentų psichologiniai etiudai.

Scroll to Top