Laivybos ir logistikos informacijos sistemos EN

Kvalifikacinis laipsnis:

Informatikos mokslų profesinio bakalauro laipsnis

Studijų forma:

Nuolatinė, Ištęstinė
1500 absolventų
85% baigusių įsidarbina
1826 dienų studijų
55 dėstomi dalykai

Šiuolaikinė globali tiekimo logistinė grandinė yra neišvengiamai susijusi su ketvirtąja pramonės ir technikos revoliucija, todėl į visus procesus yra diegiamos ne tik naujausios skaitmeninės daiktų interneto technologijos, tačiau kuriami ir diegiami pilnai automatizuoti laivybos ir logistikos segmentai.

Vienintelė Lietuvoje  tarpkryptinė studijų programa suteiks žinių ir kompetencijų ne tik informacijos sistemų, bet ir laivybos bei tarptautinės logistikos dalykinėse srityse. Šiuo laikotarpiu atotrūkis tarp programuotojų ir vadovų bei vadybininkų didėja, tad šios programos absolventai galės tą atotrūkį mažinti panaudodami įgytas programavimo, duomenų analitikos, logistinė grandinės valdymo žinias ir įgūdžius, taikydami didžiųjų duomenų apdorojimo principus bei palaikydami dirbtinio intelekto įskiepius plėtojant skaitmeninių dvynių idėją laivyboje ir logistikoje.Pagrindiniai dalykai:

 • Bendrojo koleginio lavinimo dalykai;
 • Studijų krypties dalykai.

Daugiau informacijos AIKOS sistemoje

Dėstytojai: informacijos sistemų architektūros, robotikos, programavimo, laivybos, jūrų uosto technologijų, tarptautinės logistikos, uosto valdymo ir jūrų ekonomikos srities tyrėjai, mokslininkai bei praktikai, savo žinias grindžiantys profesinės veiklos patirtimi uosto ir logistikos įmonėse.

Dalis studijų programos dalykų vyksta nuolat modernizuojamuose realią laivo valdymo bei jėgainės procesus, jūrų uosto krovos terminalų veiklą ir Klaipėdos uosto krovinių bei laivų informacines sistemas imituojančiuose elektroniniuose treniruokliuose, kompiuterizuoto mokymo  auditorijose.

Šiuose treniruokliuose vyksta šeštadalis visos studijų programos dalykų!

STUDIJŲ PROGRAMOS KLAUSIMAIS KREIPKITĖS

114 kab.
Tel. 8 46 397 255
Mob. Tel. +370 692 83739
Studijų programos vadovė Rasa Nutautienė
El. paštas: r.nutautiene@lajm.lt
Studijų specialistė Asta Raudienė
El. paštas: a.raudiene@lajm.lt

3 m.

Studijų trukmė

Nuolatinės studijos

4 mėn.

Praktikos trukmė

3 m.

Studijų trukmė

Ištęstinės studijos

Karjera

Laivybos ir logistikos informacijos sistemų duomenų analitikos specialistas gali dirbti laivybos įmonėse, įvairių transporto sistemos, logistikos, gamybos ir verslo įmonėse, jūrų uoste, informacijos ir ryšių technologijų įmonėse. Šių specialistų, kaip duomenų analitikų karjera sėkminga gali būti ne tik laivybos ir logistikos privataus ir viešojo sektoriaus organizacijose, tačiau įgytos žinios ir kompetencijos gali būti panaudotos ir kitose srityse – užtikrinant valstybės kibernetinį saugumą ar verslo informacijos sistemų saugumą, finansų ir draudimo rinkose, viešojo sektoriaus (sveikatos, švietimo, transporto ir kitose) įmonėse, teisės srityje.

Absolventai gali vykdyti profesinę veiklą IT sprendimų projektavimo ir kūrimo jūrų transporto bei logistikos sektoriams srityje bei šių sprendimų įgyvendinimo srityje laivybos ir logistikos sektoriaus įmonėse.

Studijų programos tikslas

Parengti informatikos profesinį bakalaurą, gebantį:

 • žinoti ir taikyti matematikos bei informatikos dėsnius apdorojant laivybos ir logistikos informacijos sistemose saugomus duomenis;
 • analizuoti ir modeliuoti laivybos ir logistikos verslo sprendimus bei alternatyvas, taikant duomenų srautų analizės metodus, šiuolaikines programavimo ir modeliavimo priemones, imitaciniam modeliavimui, remiantis laivybos ir logistikos informacijos sistemų duomenimis, įskaitant ir didžiųjų duomenų rinkinius;
 • puoselėti laivybos ir logistikos informacijos sistemų ir jose saugomų duomenų etiško, saugaus bei sąžiningo naudojimo kultūrą, vertybines nuostatas tarptautiškumo ir mokymosi visą gyvenimą kontekste.

Kodėl verta rinktis šią studijų programą?

Plačios profesinės veiklos galimybės: laivybos ir logistikos informacijos sistemų duomenų analitikos specialistas gali dirbti laivybos įmonėse, įvairių transporto sistemos, logistikos, gamybos ir verslo įmonėse, jūrų uoste, informacijos ir ryšių technologijų įmonėse. Šių specialistų, kaip duomenų analitikų karjera sėkminga gali būti ne tik laivybos ir logistikos privataus ir viešojo sektoriaus organizacijose, tačiau įgytos žinios ir kompetencijos gali būti panaudotos ir kitose srityse – užtikrinant valstybės kibernetinį saugumą ar verslo informacijos sistemų saugumą, finansų ir draudimo rinkose, viešojo sektoriaus (sveikatos, švietimo, transporto ir kitose) įmonėse, teisės srityje.

Studijų tęstinumas

Absolventai gali tęsti studijas antroje pakopoje informatikos mokslų studijų kryptyje arba giminingose, pavyzdžiui, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos ar pan., atsižvelgiant į šias studijas vykdančių aukštųjų mokyklų reikalavimus.

Praktika

Laivybos ir logistikos informacijos sistemų baigiamoji profesinės veiklos praktika yra atliekama šeštame semestre ir jos trukmė yra 4 mėnesiai. 

Šios praktikos privalumas yra tas, kad studentams sudaroma galimybė įsigilinti į konkrečią siauresnę laivybos ir logistikos procesų sritį pasirinktinai:

 • laivybos informacijos sistemų duomenų analitiką;
 • intermodalinės logistikos informacijos sistemų duomenų analitiką;
 • laivybos ir logistikos įmonių verslo procesų analitiką;
 • laivybos ir logistikos informacijos sistemų bei programų analitiką;
 • laivybos ir logistikos technologinių procesų duomenų analitiką.

Laivybos ir logistikos informacijos sistemų duomenų analizės baigiamosios profesinės veiklos praktikos vietos: laivybos, jūrų krovos, jūrų sektoriaus logistikos, transporto, krovinių ekspedijavimo, laivų ir laivybos linijų agentavimo ar kitose giminingos veiklos įmonėse jūrų sektoriuje ar su šio sektoriaus veikla susijusiose įmonėse. Daugelį praktikos vietų galima rasti 
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto internetinėje įmonių duomenų bazėje >>

Papildomos galimybės

 • pareiškus norą ir praėjus atrankos procedūrą galima lankyti Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų organizuojamus Jaunesniųjų karininkų vadų mokymus (JKVM)>>;
 • pareiškus norą ir praėjus atrankos procedūrą galima studijuoti užsienio partnerių aukštosiose mokyklose pagal Erasmus+ programą.

Studijų aplinka

Dėstomi dalykai

1 semestrasKreditai (ECTS)
Informatikos užsienio kalba10
Matematiniai analizės pagrindai10
Informacijos sistemų technologiniai pagrindai10
2 semestrasKreditai (ECTS)
Darni tarptautinės logistikos plėtra10
Matematinė logika ir statistika10
Algoritmai ir duomenų struktūros10
3 semestrasKreditai (ECTS)
Matematiniai optimizavimo metodai10
Logistinės grandinės infrastruktūra10
Logistinės grandinės valdymas ir ekonomika10
4 semestrasKreditai (ECTS)
Matematiniai prognozavimo metodai10
Imitacinis modeliavimas10
Dirbtinio intelekto pagrindai10
5 semestrasKreditai (ECTS)
Eksperimentinio didelės apimties duomenų rinkinio formavimas10
Laivybos ir logistikos procesų modeliavimas10
6 semestrasKreditai (ECTS)
Laivybos ir logistikos informacijos sistemų duomenų analizės baigiamoji profesinės veiklos praktika30
Profesinio bakalauro baigiamasis darbas10

Bendrąjį priėmimą vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO).
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla – rinkis mus ir pradėk
savo karjerą jau dabar.

Scroll to Top