Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - LAJM taryba

APIE LAJM | VALDYMAS | LAJM taryba

Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos Tarybos darbo reglamentas >>>
 
 
Rugsėjo  29 d. paskelbta LAJM Tarybos sudėtis:
 
Tarybos pirmininkas - Vaidotas ŠILEIKA, UAB Klaipėdos konteinerių terminalo gen. direktorius.

Tarybos nariai, nepriklausantys LAJM personalui ir studentams:
1. Mindaugas ALEKNA, AB DFDS Seaways įgulų valdymo skyriaus vadovas;
2. Aleksandras KAUPAS, Lietuvos jūrininkų sąjungos pirmininkas;
3. Arnaud SERRY, Universite Le Havre Normandie (Prancūzija) docentas; 

Tarybos nariai, atstovaujantys studijų kryptis bei padalinius, susijusius su mokslu ir studijomis:
4. Sigita DOBROVOLSKIENĖ, Studijų skyriaus vedėja;
5. Vytautas DUBRA, Studijų programos „Jūrų laivavedyba“ vadovas;
6. Marijus JACEVIČIUS, lektorius;
7. Jelena KROCHINA, lektorė;
8. Vilma PRANCKEVIČIŪTĖ, lektorė;

LAJM studentų atstovybės deleguoti nariai:
9. Agnė VAIČEKAUSKAITĖ, LAJM Studentų atstovybės prezidentė;
10. Ala MINKEVIČIENĖ, AB Vakarų laivų gamykla įmonių grupės personalo direktorė.