Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - LAJM taryba

APIE LAJM | VALDYMAS | LAJM taryba

Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos Tarybos darbo reglamentas >>>
 
 
LAJM Akademinės tarybos 2017m. spalio 12 d.  nutarimu Nr. ATN-22 ir 2017m. spalio 20 d. nutarimu Nr. ATN-23 paskelbta LAJM Tarybos sudėtis:
 
Tarybos pirmininkas - Vytautas LYGNUGARIS, AB Limarko laivininkystės kompanija gen. direktorius;
 
Mokyklos personalui ir studentams nepriklausantys nariai:
1. Jonas NAZAROVAS - AB DFDS Seaways vykdantysis direktorius;
2. Vaidotas ŠILEIKA - UAB Klaipėdos konteinerių terminalas gen. direktorius;
3. Karolis RUZGAILA - buvęs UAB Klaipėdos Translit direktorius;
 
Tarybos nariai, atstovaujantys LAJM akademinę bendruomenę:
4. Sigita DOBROVOLSKIENĖ - Studijų skyriaus vedėja;
5. dr. Vytautas DUBRA - Navigacijos katedros vedėjas, docentas;
6. dr. Saulius LILEIKIS - Uosto ekonomikos ir vadybos katedros docentas;
7. Elena VALIONIENĖ - Uosto ekonomikos ir vadybos katedros lektorė;
8. Vytautas VAIŠUTIS - Navigacijos katedros lektorius (nuo 2019-02-27);
 
LAJM studentų atstovybės deleguoti nariai:
9. Vytautas KAUNAS - UAB „Birių krovinių terminalas“ Gamybos ir technikos direktorius;
10. Arina DUMČIŪTĖ - LAJM Studentų atstovybės narė, prezidentė (nuo 2020-09-05).