Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - LAJM taryba

APIE LAJM | VALDYMAS | LAJM taryba

Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos Tarybos darbo reglamentas >>>
 
 
Nuo 2023-02-28 skelbiama šios sudėties Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos taryba:
 
LAJM Tarybos pirmininkas -  Aleksandras KAUPAS, Lietuvos jūrininkų sąjungos pirmininkas.

Tarybos nariai, nepriklausantys LAJM personalui ir studentams:
1. Mindaugas ALEKNA, AB DFDS Seaways įgulų valdymo skyriaus vadovas;
2. Arnaud SERRY, Universite Le Havre Normandie (Prancūzija) docentas;
3. Eugenija BRONNIKOVA, UAB „Gretimybė“ personalo vadybininkė;

Tarybos nariai, atstovaujantys studijų kryptis bei padalinius, susijusius su mokslu ir studijomis:
4. Sigita DOBROVOLSKIENĖ, Studijų skyriaus vedėja;
5. Vytautas DUBRA, Studijų programos „Jūrų laivavedyba“ vadovas;
6. Marijus JACEVIČIUS, lektorius;
7. Jelena KROCHINA, lektorė;
8. Vilma PRANCKEVIČIŪTĖ, lektorė;

LAJM studentų atstovybės deleguoti nariai:
9. Tadas MOTEKAITIS, UAB „BOSKALIS BALTIC“ generalinis direktorius; 
10. Agnė VAIČEKAUSKAITĖ, LAJM Studentų atstovybės prezidentė.