Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Tarybos rinkimai

APIE LAJM | VALDYMAS | LAJM taryba | Tarybos rinkimai

Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje (LAJM) vyksta naujos Tarybos narių rinkimų procesas. Taryba yra kolegialus LAJM valdymo organas, sprendžiantis strateginius aukštosios mokyklos veiklos klausimus, į kurį įtraukiami ne tik LAJM akademinės bendruomenės, bet ir visuomenės atstovai.
Taryba sudaroma penkerių metų kadencijai iš vienuolikos narių – penkių LAJM darbuotojų, keturių išorinių narių, dviejų LAJM Studentų atstovybės skiriamų ir renkamų narių.

Naujos LAJM Tarybos rinkimus 2022 m. rugsėjo 8 d. nutarimu Nr. ATN-17 „Dėl LAJM tarybos narių rinkimų iniciavimo” inicijavo LAJM akademinės tarybos pirmininkas.

Kandidatai, atstovaujantys studijų kryptis bei padalinius, susijusius su mokslu ir studijomis, į LAJM tarybos narius:

Sigita DOBROVOLSKIENĖ, kandidato anketa;
Vytautas DUBRA, kandidato anketa;
Marijus JACEVIČIUS, kandidato anketa;
Renata JACKUVIENĖ, kandidato anketa;
Jelena KROCHINA, kandidato anketa;
Vilma PRANCKEVIČIŪTĖ, kandidato anketa;
Jūratė ŽUKAUSKAITĖ, kandidato anketa.

Tarybos rinkimai vyks:
- Vidinių Tarybos narių:
Išankstinis balsavimas – 2022 m. rugsėjo 26-28 d.
Visuotinis LAJM akademinės bendruomenės susirinkimas (balsavimo diena) – 2022 m. rugsėjo 29 d.

- Išorinių Tarybos narių – 2022 m. rugsėjo 29 d. Akademinės tarybos organizuotame posėdyje.

LAJM tarybos narių rinkimų reglamentas