Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Tarybos rinkimai

APIE LAJM | VALDYMAS | LAJM taryba | Tarybos rinkimai

Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje (LAJM) vyko naujos Tarybos narių rinkimų procesas. Taryba yra kolegialus LAJM valdymo organas, sprendžiantis strateginius aukštosios mokyklos veiklos klausimus, į kurį įtraukiami ne tik LAJM akademinės bendruomenės, bet ir visuomenės atstovai.
Taryba sudaroma penkerių metų kadencijai iš vienuolikos narių – penkių LAJM darbuotojų, keturių išorinių narių, dviejų LAJM Studentų atstovybės skiriamų ir renkamų narių.

Naujos LAJM Tarybos rinkimus 2022 m. rugsėjo 8 d. nutarimu Nr. ATN-17 „Dėl LAJM tarybos narių rinkimų iniciavimo” inicijavo LAJM akademinės tarybos pirmininkas.

Rugsėjo 29 d. Visuotiniame LAJM akademinės bendruomenės susirinkime (išskyrus studentus) išrinkti šie Tarybos nariai, atstovaujantys studijų kryptis bei padalinius, susijusius su mokslu ir studijomis:
Sigita DOBROVOLSKIENĖ, Studijų skyriaus vedėja;
Vytautas DUBRA, Studijų programos „Jūrų laivavedyba“ vadovas;
Marijus JACEVIČIUS, lektorius;
Jelena KROCHINA, lektorė;
Vilma PRANCKEVIČIŪTĖ, lektorė.

Rugsėjo 29 d. rinkimams skirtame LAJM Akademinės tarybos posėdyje išrinkti šie Tarybos nariai, nepriklausantys LAJM personalui ir studentams:
Mindaugas ALEKNA, AB DFDS Seaways įgulų valdymo skyriaus vadovas;
Aleksandras KAUPAS, Lietuvos jūrininkų sąjungos pirmininkas;
Arnaud SERRY, Universite Le Havre Normandie (Prancūzija) docentas;
Vaidotas ŠILEIKA, UAB Klaipėdos konteinerių terminalo gen. direktorius.

LAJM Studentų atstovybės:
Paskirtas tarybos narys - Agnė VAIČEKAUSKAITĖ, LAJM Studentų atstovybės prezidentė;
Išrinktas tarybos narys - Ala MINKEVIČIENĖ, AB Vakarų laivų gamykla įmonių grupės personalo direktorė.

LAJM tarybos narių rinkimų reglamentas