Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Akademinė taryba

APIE LAJM | VALDYMAS | Akademinė taryba

Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos Akademinė taryba - LAJM akademinių reikalų kolegialus valdymo organas, veikiantis pagal Akademinės tarybos patvirtintą darbo reglamentą. Akademinės tarybos nariais gali būti LAJM  akademinės bendruomenės nariai, administracijos darbuotojai, patenkantys į Akademinę tarybą pagal pareigas, taip pat kitų  mokslininkai, dėstytojai ir studentų atstovybės deleguoti atstovai.

 

Skelbiama nuo 2022-05-03 šios sudėties Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos Akademinės tarybos (AT) sudėtis

Akademinės tarybos pirmininkas - Arvydas JANKAUSKAS, jūrų technologijų studijų krypties lektorius, Navigacinio treniruoklio vedėjas, JMC vyr. instruktorius, el.p. a.jankauskas@lajm.lt

Nariai:

1. dr. Jelena BELOVA, docentė;
2. dr. Simona BRIEDIENĖ, docentė;
3. Mantas DAUGALAS, studijų programos „Laivų elektros įrenginių eksploatavimas“ 21-E-8 gr. studentas;
4. Kostas GEDMINAS, studijų programos „Uosto ir laivybos valdymas“ 21-V-181 gr. studentas;
5. Vilma LOCAITIENĖ, lektorė, studijų programos „Jūrų transporto logistikos technologijos“ vadovė;
6. Rima MICKIENĖ, lektorė;
7. Ingrida SKIPARIENĖ, lektorė;
8. dr. Eduardas SPIRIAJEVAS, docentas, studijų programos „Uosto ir laivybos valdymas“ studijų programos vadovas;
9. Vaclav STANKEVIČ, LAJM direktorius;
10. Gintvilė ŠIMKONIENĖ, lektorė, studijų programos „Laivų elektros įrenginių ekslpoatavimas“ vadovė;
11. Robert VALVIK, studijų programos „Laivų energetinių įrenginių eksploatavimas“ 21-M-181 gr. studentas;
12. dr. Elena VALIONIENĖ, docentė;
13. Eugenijus ŽAGARAS, lektorius;
14. dr. Audronė ŽUKAUSKAITĖ, docentė.

 

-----------