APIE LAJM | VALDYMAS | Akademinė taryba

Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos Akademinė taryba - LAJM akademinių reikalų kolegialus valdymo organas, veikiantis pagal Akademinės tarybos patvirtintą darbo reglamentą. Akademinės tarybos nariais gali būti LAJM  akademinės bendruomenės nariai, administracijos darbuotojai, patenkantys į Akademinę tarybą pagal pareigas, taip pat kitų  mokslininkai, dėstytojai ir studentų atstovybės deleguoti atstovai.

 

LAJM Akademinės tarybos sudėtis (2017-04-28; papildyta 2017-11-20, 2019-06-25):

Akademinės tarybos pirmininkasGenutė KALVAITIENĖ, socialinių mokslų daktarė, Uosto ekonomikos ir vadybos katedros docentė, Karjeros ir komunikacijos skyriaus vedėja,  209 kab.  tel. Nr.: 8 46 410 310; el. paštas: g.kalvaitiene@lajm.lt

Nariai

1. Jelena BELOVA - socialinių mokslų daktarė, Uosto ekonomikos ir vadybos katedros docentė
2. Marijus JACEVIČIUS - Laivų energetikos katedros lektorius
3. Arvydas JANKAUSKAS - Navigacijos katedros lektorius, Jūrininkų mokymo centro       vyr. instruktorius
4.Karina SMIRNOVAITĖ - Studentų atstovybės narys, Jūrų transporto logistikos technologijų studijų programos studentė (nuo 2019-06-25)
5. Sandra ŠIURYTĖ - Studentų atstovybės narys, Jūrų transporto logistikos technologijų studijų programos studentė (nuo 2019-06-25)
6. Vilma LOCAITIENĖ - Uosto ekonomikos ir vadybos katedros vedėja, lektorė (nuo 2017-11-20)
7. Valerijus KUZNECOVAS - Laivų energetikos katedros lektorius
8. Svetlana MITKUVIENĖ -  Navigacijos katedros lektorė
9. Vilma PRANCKEVIČIŪTĖ - Navigacijos katedros lektorė
10. Robertas URBONAVIČIUS - Studentų atstovybės narys, Uosto ir laivybos valdymo studijų programos studentas (nuo 2019-06-25)
11. Artūras VIRKĖTIS - Jūrininkų mokymo centro vedėjas
12. Eugenijus ŽAGARAS - Laivų energetikos katedros lektorius
13. Vaclav STANKEVIČ - LAJM direktorius (nuo 2019-06-28)
14. Audronė ŽUKAUSKAITĖ - socialinių mokslų daktarė, Uosto ekonomikos ir vadybos katedros docentė  (nuo 2019-11-19).

-----------