APIE LAJM | VALDYMAS | Akademinė taryba

Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos Akademinė taryba - LAJM akademinių reikalų kolegialus valdymo organas, veikiantis pagal Akademinės tarybos patvirtintą darbo reglamentą. Akademinės tarybos nariais gali būti LAJM  akademinės bendruomenės nariai, administracijos darbuotojai, patenkantys į Akademinę tarybą pagal pareigas, taip pat kitų  mokslininkai, dėstytojai ir studentų atstovybės deleguoti atstovai.

 

LAJM Akademinės tarybos sudėtis:

Akademinės tarybos pirmininkas - Vilma Locaitienė, Uosto ekonomikos ir vadybos katedros lektorė, el. paštas: v.locaitiene@lajm.lt

Nariai

1. Jelena BELOVA - socialinių mokslų daktarė, Uosto ekonomikos ir vadybos katedros docentė
2. Marijus JACEVIČIUS - Laivų energetikos katedros lektorius
3. Arvydas JANKAUSKAS - Navigacijos katedros lektorius
4.Karina SMIRNOVAITĖ - Studentų atstovybės narys, studijų programos ,,Jūrų transporto logistikos technologijos" studentė 
5. Sandra ŠIURYTĖ - Studentų atstovybės narys, studijų programos ,,Jūrų transporto logistikos technologijos" studentė 
6. Genutė KALVAITIENĖ - socialinių mokslų daktarė, Uosto ekonomikos ir vadybos katedros docentė
7. Valerijus KUZNECOVAS - Laivų energetikos katedros lektorius
8. Agnė LEMEŽYTĖ - Studentų atstovybės narė,  studijų programos ,,Uosto ir laivybos valdymas" studentė
9. Svetlana MITKUVIENĖ -  Navigacijos katedros lektorė
10. Vilma PRANCKEVIČIŪTĖ - Navigacijos katedros lektorė
11. Artūras VIRKĖTIS - Jūrininkų mokymo centro vedėjas
12. Eugenijus ŽAGARAS - Laivų energetikos katedros lektorius
13. Vaclav STANKEVIČ - LAJM direktorius 
14. Audronė ŽUKAUSKAITĖ - gamtos mokslų daktarė, Uosto ekonomikos ir vadybos katedros docentė 

-----------