Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Akademinės tarybos dokumentai

APIE LAJM | VALDYMAS | Akademinė taryba | AT dokumentai

LAJM akademinės tarybos posėdžių nutarimai

2023-01-27 posėdžio nutarimai>>>

2023-01-11 posėdžio nutarimai>>>

__________________________

2022-11-30 posėdžio nutarimai>>>

2022-09-29 posėdžio nutarimai>>>

2022-09-22 posėdžio nutarimai>>>

2022-09-08 posėdžio nutarimai>>>

2022-06-20 posėdžio nutarimai>>>

2022-06-17 posėdžio nutarimai>>>

2022-05-26 posėdžio nutarimai>>>

2022-05-16 posėdžio nutarimai>>>

2022-05-02 posėdžio nutarimai>>>

2022-03-18 posėdžio nutarimai:
- Dėl studijų programos "Uosto ir laivybos valdymas" specializacijų ATN-10>>
- Dėl LAJM Garbės Alumno vardo suteikimo ATN-9>>
- Dėl pritarimo LAJM Akademinės tarybos narių rinkimo reglamentui ATN-8>>
Dėl LAJM Akademinės tarybos darbo reglamento patvirtinimo ATN-7>>
2022-02-28 posėdžio nutarimai:
- Bendru sutarimu pritarta LAJM 2021 m. veiklos ataskaitos projekto teikimui LAJM Mokyklos tarybai
- Dėl LAJM taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės veiklos rezultatų kokybės vertinimo už 2021 m. ATN-6>>
- Dėl 2022 m. priėmimo į Lietuvos aukštąją jūreivystės mokyklą taisyklių pakeitimų patvirtinimo ATN-5>>
-
Dėl LAJM Akademinės tarybos 2021 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo ATN-4>>
2022-01-17 e-balsavimo nutarimas ''Dėl LAJM akademinės tarybos nario atsistatydinimo" ATN-3 >>
2022-01-13 posėdžio nutarimai:
- Dėl 2022 m. priėmimo į LAJM taisyklių pavirtinimo  ATN-2>>
- Dėl LAJM ginčų komisijos sudėties pakeitimo ATN-1>>
_________________________________________________________
2021 metai
2021-08-30 e-posėdžio nutarimas ATN-15>>
2021-06-25 posėdžio nutarimai
- Dėl LAJM AT nario atšaukimo ATN-14>>
- Dėl LAJM atitikties mokslinių tyrimų etikai komieteto darbo reglamento patvirtinimo ATN-13>>
- Dėl LAJM mokslo publikacijų registravimo ir vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ATN-12 >>
- Dėl pritarimo LAJM organizacinės valdymo struktūros pakeitimui ATN-11>>
- Dėl LAJM studijų ir kitų įmokų mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo tvarkos aprašo patvirtinimo ATN-10>>
2021-06-05 posėdžio nutarimai
- Dėl LAJM atestavimo ir konkurso komisijos sudarymo lektoriaus neeiliniam atestavimui atlikti ATN-9>>
2021-03-26 posėdžio nutarimai
- Dėl LAJM Akademinės tarybos nario atšaukimo ATN-7>>
- Dėl LAJM Akademinės etikos komisijos sudėties patvirtinimo ATN-8>>
2021-03-05 posėdžio nutarimas
- Dėl kandidatų teikimo į LAJM Akademinės etikos komisiją ATN-6>>
 2021-02-19 posėdžio nutarimai
- Dėl 2021 m. priėmimo į Lietuvos aukštąją jūreivystės mokyklą taisyklių patvirtinimo ATN-5>>
- Dėl LAJM Akademinės tarybos 2020 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo ATN-4>>
- Dėl dalinių studijų rezultatų įskaitymo Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo ATN-3>>
- Dėl studijų programų ,,Uosto ir laivybos valdymas", ,,Laivų energetinių įrenginių eksploatavimas" pakeitimo įvedant specializacijas ATN-2>>, 1 priedas, 2 priedas
2021-01-20 posėdžio nutarimas
- Dėl lektoriaus apeliacijos ATN-1>>
 
_________________________________________________________
2020 metai
2020-12-22 
- Dėl LAJM akademinės tarybos nario atsistatydinimo ATN-25>> 
2020-12-18 posėdžio nutarimai:
- Dėl pritarimo LAJM strateginės veiklos planui 2021-2023 m.  ATN-22>>, 1 priedas,
- Dėl pritarimo skirti vienkartinę piniginės išmoką  ATN-23>>
- Dėl darbo grupės LAJM dėstytojų edukacinės kompetencijos ugdymo ir tobulinimo plano parengimui sudėties atnaujinimo ATN-24>>
2020-12-11 posėdžio nutarimai:
- Dėl 2021 m. priėmimo į LAJM taisyklių patvirtinimo  ATN-19>>
- Dėl neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo LAJM tvarkos aprašo patvirtinimo   ATN-20>>
- Dėl LAJM stipendijų ir priemokų skyrimo nuostatų patvirtinimo  ATN-21>>
2020-11-20 posėdžio nutarimai:
- Dėl LAJM akademinės tarybos pirmininko atsistatydinimo ir naujo pirmininko išrinkimo  ATN-17>>
- Dėl LAJM akademinės etikos ir ginčų komisijų sudėčių pakeitimo ATN-18>>
2020-09-14 posėdžio nutarimai:
- Dėl LAJM statuto projekto teikimo tarybai ATN-14>> 
- Dėl LAJM dėstytojų pedagoginio darbo krūvio sudarymo ir apskaitos tvarkos aprašo pakeitimo ATN-15>>
- Dėl LAJM garbės vardų suteikimo ATN-16>>
2020-06-23 posėdžio nutarimai:
- Dėl LAJM dėstytojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti nuostatų patvirtinimo ATN-9>>,
- Dėl LAJM dėstytojų mokslinės, metodinės ir kitos akademinės veiklos vertinimo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo ATN-10>>
- Dėl LAJM studijų nuostatų patvirtinimo ATN-11>>
- Dėl LAJM garbės vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo ATN-12>>
- Dėl LAJM  garbės vardų suteikimo ATN-13>>
2020-04-17 posėdžio nutarimai:
- Dėl pritarimo studijų programos ,,Uosto ir laivybos valdymas“ plano pakeitimams ATN-5>> 
- Dėl Priėmimo į LAJM  taisyklių 2020 m. pakeitimų patvirtinimo ATN-6>> 
- Dėl LAJM Akademinės tarybos 2019 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo ATN-7>> 
- Dėl LAJM Studentų atstovybės narių skyrimo į LAJM Akademinės etikos ir Ginčų komisijas ATN-8>>
2020-03-30 posėdžio  nutarimai:
- Dėl LAJM garbės vardo suteikimo R.Zažeckiui ATN-4>>
2020-03-16 posėdžio nutarimai:
- Dėl priėmimo į LAJM 2020 m. taisyklių papildymo patvirtinimo ATN-1>> 
- Dėl studentų, priimamų 2020 m. į LAJM, skaičiaus ir norminės bei nustatytos LAJM studijų kainos patvirtinimo ATN-2>>
- Dėl ES ir ne ES šalių studentų, priimamų 2020 m. į LAJM, skaičiaus ir norminės bei nustatytos LAJM studijų kainos patvirtinimo ATN-3>>
_________________________________________________________
2019 metai
2019-05-08
2019-03-19
2019-03-07
2019-02-27
2019-01-27
_________________________________________________________
2018 metai
2018-11-06
2018-06-25
2018-02-26
_________________________________________________________ 
2017 metai
2017-10-12
2017-04-05 
2017-01-16 
_________________________________________________________
LAJM akademinės tarybos posėdžiai
2016 metai
 
2016-03-09 

________________________________________________________

2015 metai

2015-03-18 
2015-03-13
LAJM akademinės tarybos posėdis
__________________________________________________________
2014 metai

2014-12-01 
2014-09-12 
2014-06-02 15.30 val.
2014-03-10