Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Laivų energetikos katedra

APIE LAJM | KATEDROS IR SKYRIAI | Laivų energetikos katedra

Laivų energetikos katedra (219 kab.) yra atsakinga už jūrų inžinerijos mokslų krypties studijų programų Laivų energetinių įrenginių eksploatavimas bei Laivų elektros įrenginių eksploatavimas vykdymą. 
Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos laivų energetikos katedros darbuotojai
 
Laivų energetikos katedros vedėjas
lekt. Alvydas Nikolajus, a.nikolajus@lajm.lt
Laivų energetikos katedros tel. Nr.: +370 46 397 246
 
Jūrų inžinerijos krypties studijų programų Instagram paskyra: Laivų energetikos įrenginių bei elektros įrenginių eksploatavimo studijų programų instagram paskyra