Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Studijų programų vadovai

APIE LAJM | PADALINIAI | Studijų programų vadovai

Daugelį metų LAJM veikė Navigacijos, Laivų energetikos bei Uosto ekonomikos ir vadybos katedros, kurios buvo pagrindinės studijų, taikomųjų mokslinių tyrimų veiklos organizatorės ir vykdytojos.

Nuo 2021 studijų metų, ši veikla reorganizuota ir darbus pradeda Studijų programų vadovai, kurie bus atsakingi už programų plėtrą, bendravimą ir bendradarbiavimą su studentais studijų programos ir karjeros klausimais, studentų praktiką organizavimą, bendradarbiavimą su studijų programos socialiniais partneriais bei kitų su studijų programa susijusių veiklų vykdymą.

Studijų programų vadovai: 

  • dr. Vytautas Dubra - studijų programos „Jūrų laivavedyba“ vadovas, el.paštas v.dubra@lajm.lt

Darbo vieta: 221 kabinetas.

  • Gintvilė Šimkonienė - studijų programos „Laivų elektros įrenginių eksploatavimas“ vadovė, el.paštas g.simkoniene@lajm.lt

Darbo vieta: Laboratorijų korpusas.

  • dr. Justas Žaglinskis - studijų programos „Laivų energetinių įrenginių eksploatavimas“ vadovas, el.paštas: j.zaglinskis@lajm.lt

Darbo vieta: 219 kab.

  • dr. Eduardas Spiriajevas - studijų programos „Uosto ir laivybos valdymas“ vadovas, el.paštas e.spiriajevas@lajm.lt

Darbo vieta: 114 kab.

  • Vilma Locaitienė - studijų programos „Jūrų transporto logistikos technologijos“ vadovė, el.paštas v.locaitiene@lajm.lt

Darbo vieta: 114 kab.

  • Rasa Nutauatienė - studijų programos „Laivybos ir logistikos informacijos sistemos“ vadovė, el.paštas r.nutautiene@lajm.lt

Darbo vieta: 114 kab.