Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Navigacijos katedra

APIE LAJM | KATEDROS IR SKYRIAI | Navigacijos katedra

Navigacijos katedra (221 kabinetas) yra atsakinga už jūrų technologijų krypties Jūrų laivavedybos studijų programos vykdymą. 

Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos navigacijos katedros darbuotojai

Mokslo taikomosios veiklos kryptys: Klaipėdos uosto laivybos sąlygų tyrimai daugiafunkciniu navigaciniu treniruokliu, imituojant įvairių tipų laivų valdymą skirtingomis navigacinėmis sąlygomis.

Navigacijos katedros vedėjas dr. Vytautas Dubra, v.dubra@lajm.lt
Navigacijos katedros tel. Nr.  +370 46 397 245

Studijų programos ,,Jūrų laivavedyba" Instagram paskyra: Jūrų laivavedybos studijų programos Instagram paskyra