Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Jūrininkų mokymo centras

APIE LAJM | PADALINIAI | Jūrininkų mokymo centras

LAJM Jūrininkų mokymo centras (JMC, 138 kab.) atsakingas už jūrininkų ir vidaus vandenų transporto specialsitų kursų organizavimą, vykdymą ir administravimą, vidinį studijų kokybės užtikrinimą ir informacinės bei metodinės pagalbos kursų klausytojams, studentams ir instruktoriams teikimą.

Lietuvos aukštosios jūeivystės mokyklos jūrininkų mokymo centras

JMC dirba vadovaujančios įgulos sudėties jūrininkai, turintys aukščiausią jūrinį laipsnį ir ilgametę darbo jūroje, naujausiuose laivuose dirbantys jūrininkai bei kitų sričių specialistai praktikai –  laivavedžiai, laivų mechanikai, laivų konstrukcijų inžinieriai, medikai, gaisrininkai ir kt. 

JMC kursai yra organizuojami nuolat, vyksta LAJM patalpose, teorijos mokymai gali būti vykdomi ir kontaktiniu, ir nuotoliniu būdu

Praktinis mokymas vykdomas tik kontaktiniu būdu, tobulinant įgūdžius treniruokliuose, laboratorijose ir LAJM laivuose. 

Visos JMC vykdomos kursų programos yra akredituotos ir patvirtintos Lietuvos transporto saugos administracijos bei nuolat atnaujnamos, siekiant atitikti naujausius Tarptautinės jūrų organizacijos konvencijų ir kitų teisės aktų pokyčius. 

Klausytojai į kursus registruojami:

JMC vedėjas
Artūras Virkėtis,
a.virketis@lajm.lt
tel. +370 46 397 242

Kursų specialistė
Andžela Gertienė, a.gertiene@lajm.lt,
tel. +370 46 397250, +370 46 397 261

Kursų sekretorė
Asta Dževeckienė, a.dzeveckiene@lajm.lt, 
tel. +370 46 397250, +370 46 397 261