Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Įgyvendinami projektai

APIE LAJM | PADALINIAI | Karjeros ir komunikacijos skyrius | Įgyvendinami projektai

 

 

KEC: ŽINIŲ IR E-PASLAUGŲ CENTRŲ ĮKŪRIMAS LIETUVOS AUKŠTOJOJE JŪREIVYSTĖS MOKYKLOJE IR LIEPOJOS JŪREIVYSTĖS KOLEDŽE

 

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla kartu su Liepojos jūreivystės koledžu (Latvija), pasinaudodamos Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos galimybėmis, įgyvendino jau trečią bendrą projektą. Visi trys bendri projektai buvo skirti Lietuvos ir Latvijos jūrininkų konkurencingumui didinti.

Projekto LLV-386 „KEC: Žinių ir e-paslaugų centrų įkūrimas Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje ir Liepojos jūreivystės koledže“ (angl. Establishment of Knowledge and E-services centers at Lithuanian Maritime Academy LMA and Liepaja Marine College LMC) tikslas - perkelti jūrininkams skirtas paslaugas į elektroninę erdvę, naudoti interaktyvius mokymo(-si) įrankius mokymo procese, sukuriant žinių ir e-paslaugų centrus jūrininkus rengiančiose institucijose abipus sienos. Centrai teikia tradicines bibliotekos paslaugas; elektronines bibliotekininkystės paslaugas; elektronines mokymosi, metodinės, tyrimų ir mokslinės medžiagos kaupimo ir naudojimosi paslaugas; elektroninio bendravimo paslaugas; bei elektroninės leidybos paslaugas – galimybė kurti ir kaupti naujas kokybiškas e-mokymosi priemones, leidinius, vaizdinę ir garsinę paskaitų medžiagą bei mokymosi rinkinius.

Projekto rezultatai Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje (LAJM) ir Liepojos jūreivystės koledže (LJK):

1. Bibliotekų modernizavimas ir šiuolaikinių žinių ir e-paslaugų centrų įkūrimas.

2. Sukurta bendra elektroninių leidinių (knygų, konspektų, garsinės ir vaizdinės medžiagos, brėžinių, eskizų ir kitos mokymo medžiagos) talpykla, duomenų bazė ir vartotojų sąsaja.

3. Įrengta elektroninė konferencijų sistema.

4. Atnaujintos interneto svetainės.

5. Parengtos ir patalpintos bendroje talpykkloje elektroninės mokymosi priemonės dviem kalbomis (nacionalinė ir anglų): LJK - 6 elektroninės mokymosi priemonės, LAJM - 8.

6. Interaktyvūs mokymosi įrankiai išbandyti pilotinių mokymų metu. Naudojant e-video konferencijų sistemą ir sukurtas e-metodines priemones buvo organizuoti pilotiniai mokymai, kuriuos vedė LAJM ir LJK dėstytojai abiejų jūrininkus rengiančių institucijų studentams vienu metu.

 

Projekto laikotarpis: 12 mėnesių, nuo 2014 m. kovo mėn. 17 d. iki 2015 m. kovo 16 d.

Projekto vadovaujantysis partneris: Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla.

Projekto partneris: Liepojos jūreivystės koledžas.

Bendras projekto biudžetas: 332.373,51 EUR.

 

Projektas dalinai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo bei vykdomas pagal 2007-2013 m. Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą, kurios tikslas remti projektus, skirtus spręsti problemas ir skatinti regioninę plėtrą, bendradarbiavimą per sieną įvairiose srityse.

 

Išsamesnė informacija el.p.: lajm[eta]lajm.lt tel. nr.: (8 46) 397 260.