Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Biblioteka

APIE LAJM | PADALINIAI | Biblioteka

Biblioteka yra LAJM struktūrinis padalinys, atsakingas už studijoms bei moksliniams - taikomiesiems tyrimams reikalingos mokslinės informacijos išteklių užtikrinimą, mokslinės veiklos rezultatų administravimą bei publikavimą nacionalinėse informacijos sistemose. Komplektuodami jūrų inžinerijos, jūrų technologijų, jūrų transporto, jūrų valdymo sričių informacijos išteklius, siekiame būti išskirtine jūrine biblioteka. Bibliotekoje įrengta RFID fondų panaudojimo ir apsaugos įranga. Bibliotekos vartotojai gali naudotis knygų skolinimosi bei grąžinimo savitarnos įrenginiais. LAJM studentai ir kursų klausytojai yra konsultuojami informacijos šaltinių paieškos, bibliografinio aprašo sudarymo bei kitais, prie informacijos šaltinių prieigos susijusiais klausimais. Biblioteka yra eLABa konsorciumo, Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos, Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacijos narė.

Bibliotekos darbo laikas:  
Ne sesijų metu: Sesijų metu:

I-IV 7:30 - 17:00

V    7:30 - 16:00

I-IV 7:30 - 18:00

V     7:30 - 17:00

Bibliotekos darbuotojai:

Bibliotekos vedėja
Rima Stasytienė 
El. paštas: r.stasytiene@lajm.lt
 
Bibliotekininkė
Marina Šabalova
El. paštas: m.sabalova@lajm.lt
 
Kontaktai:
Tel. +370 46 397262
El. paštas: biblioteka@lajm.lt