Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Kontaktai

APIE LAJM | KONTAKTAI

Direktorius

Vaclav Stankevič

+370 46 397240

v.stankevic@lajm.lt

Sekretorė referentė

Daina Valančauskienė

+370 46 397240

lajm@lajm.lt

Dir. pavaduotoja akademinei veiklai

Rima Mickienė

+370 46 397253

r.mickiene@lajm.lt

Karjeros ir komunikacijos skyriaus vedėja

Viktorija Navickaitė

+370 46 397240

v.navickaite@lajm.lt

Komunikacijos specialistė

Indrė Mickevičiūtė

 +370 46 397260

i.mickeviciute@lajm.lt

Tarptautinių studijų specialistė

Ramunė Gabalienė

+370 608 20140

r.gabaliene@lajm.lt

Personalo skyriaus vedėja

Ingrida Skiparienė

+370 46 397244

i.skipariene@lajm.lt

Teisininkė, LAJM duomenų apsaugos pareigūnė 

Inna Railienė

+370 46 397244

i.railiene@lajm.lt

Ūkio dalies vedėja, Viešųjų pirkimų specialistė

Monika Trumpickienė

+370 46 397256

m.trumpickiene@lajm.lt

Archyvas

Aurelija Žalienė

+370 46 397243

a.zaliene@lajm.lt

Jūrininkų mokymo centro vedėjas

Artūras Virkėtis

+370 46 397242

a.virketis@lajm.lt

Kursų specialistė

Andžela Gertienė

+370 46 397250

a.gertiene@lajm.lt

Vyr. buhalterė 

Sigita Švanienė

+370 46 397247

s.svaniene@lajm.lt

Studijų skyriaus vedėja

Sigita Dobrovolskienė

+370 46 397248

s.dobrovolskiene@lajm.lt

Studijų programos „Jūrų laivavedyba“ vadovas

dr. Vytautas Dubra

+370 46 397245

v.dubra@lajm.lt

Studijų programos „Laivų energetinių įrenginių eksploatavimas“ vadovas

Valerijus Kuznecovas

+370 46 397246

v.kuznecovas@lajm.lt

Studijų programos „Laivų elektros įrenginių eksploatavimas“ vadovė

Gintvilė Šimkonienė 

+370 46 397246

g.simkoniene@lajm.lt

Studijų programos „Uosto ir laivybos valdymas“ vadovas

dr. Eduardas Spiriajevas 

+370 46 397255 

e.spiriajevas@lajm.lt

Studijų programos „Jūrų transporto logistikos technologijos“ vadovė

Vilma Locaitienė 

+370 46 397255 

v.locaitiene@lajm.lt

Studijų programos „Laivybos ir logistikos informacijos sistemos“ vadovė

dr. Elena Valionienė 

+370 46 397240

e.valioniene@lajm.lt

Radiolokacinio treniruoklio vedėjas 

Arvydas Jankauskas

+370 46 397252

a.jankauskas@lajm.lt

Bibliotekos vedėja  

Rima Stasytienė

+370 46 397262

r.stasytiene@lajm.lt

Mokslo ir studijų inovacijų skyriaus vedėja

Elena Valionienė

+370 46 397240

e.valioniene@lajm.lt

Bendrabučio valdytoja 

Birutė Senkienė

 +370 46  410242

b.senkiene@lajm.lt