Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - PROJEKTAI

APIE LAJM | PROJEKTAI

Lietuvos aukštojoje mokykloje įgyvendinta daug infrastruktūrinių, studijų aplinkos, metodinių priemonių gerinimo projektų.
______________________________________________________________
ŠIUO METU ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI
 
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokyklos įgyvendinti projektai

    

Studentų mokslinių taikomųjų tyrimų kompetencijų plėtojimas įtraukiant juos į jūrų transporto ekonomikos tyrimus

 

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokyklos įgyvendinti projektai

Studentų mokslinių taikomųjų tyrimų kompetencijų plėtojimas įtraukiant juos į jūrų transporto sektoriaus skaitmeninės rinkodaros plėtojimo tyrimus

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokyklos įgyvendinti projektai

Studentų mokslinių taikomųjų tyrimų kompetencijų plėtojimas įtraukiant juos į pandemijos poveikio laivybai tyrimus

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokyklos įgyvendinti projektai

Studentų mokslinių taikomųjų tyrimų kompetencijų plėtojimas įtraukiant juos į jūrų ir sausumos transporto sistemų sąveikos darnios plėtros tyrimus

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokyklos įgyvendinti projektai

Studentų mokslinių taikomųjų tyrimų kompetencijų plėtojimas įtraukiant juos į jūrų ir sausumos transporto logistinio jungiamumo tyrimus

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokyklos įgyvendinti projektai

Studentų mokslinių taikomųjų tyrimų kompetencijų plėtojimas įtraukiant juos į jūrų uosto valdymo tyrimus

 

NAUJAUSI ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

 

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokyklos įgyvendinti projektai

Inovatyvaus technologinio, fizinio bei psichologinio jūrininkų rengimo poligonas (InoPol)

 

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokyklos įgyvendinti projektai

Lietuvos ir Latvijos elektros inžinerijos ir aukštos įtampos technologijų specialistų judumo ir įsidarbinimo galimybių didinimas (LitLatHV)

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokyklos įgyvendinti projektai

Latvijos-Lietuvos jūrų transporto sektoriaus darbuotojų įgūdžių ir mobilumo tobulinimas (LatLitNaviPort)

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokyklos įgyvendinti projektai


Mokomasis uosto veiklos ir efektyvumo
vertinimo ir kompetencijų ugdymo imitacinis modelis (MTEP)

 

2002- 2016 m. laikotarpiu įgyvendinti projektai >>