Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - PROJEKTAI

APIE LAJM | PROJEKTAI

Lietuvos aukštojoje mokykloje įgyvendinta daug infrastruktūrinių, studijų aplinkos, metodinių priemonių gerinimo projektų.
______________________________________________________________
ŠIUO METU ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI
Jūrinių mazgų ABC
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokyklos įgyvendinti projektai Jūrų verslo specialistus rengiančių organizacijų žinomumo didinimo panaudojant socialinių tinklų priemones galimybių vertinimas
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokyklos įgyvendinti projektai Jūrų transporto sektoriaus darbo rinkos patrauklumo tyrimas
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokyklos įgyvendinti projektai  Jūrų transporto sektoriaus išmaniosios organizacijos valdymo kompetencijų profilio modeliavimas
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokyklos įgyvendinti projektai  Jūrų transporto sektoriaus verslo aplinkos patrauklumo tyrimas
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokyklos įgyvendinti projektai  

Jūrų uosto logistinio jungiamumo modeliavimas taikant trumpųjų nuotolių laivybos ekonominio tvarumo principus

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokyklos įgyvendinti projektai  Alternatyvių tarptautinės prekybos šablonų modeliavimas taikant jūrų uosto logistinio jungiamumo parametrus
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokyklos įgyvendinti projektai  Erdvinio planavimo ir modeliavimo principų taikymas vertinant mažųjų uostų ekosistemų patrauklumą įvairaus tipo linijinės laivybos plėtojimui
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokyklos įgyvendinti projektai  Skaitmeninio pasirengimo indekso modeliavimas siekiant įvertinti jūrų transporto sektoriaus verslo pasirengimą procesų skaitmenizavimui
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokyklos įgyvendinti projektai    Tyrėjo mokslinių taikomųjų tyrimų profilio modeliavimas institucijos mokslinių tyrimų lauko pagrindu
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokyklos įgyvendinti projektai Integracinių galimybių į Šilko kelią vertinimas konsoliduojant alternatyvių krovinių srautus iš Azijos regiono
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokyklos įgyvendinti projektai Linijinės laivybos jungumo Kuršių marių regione plėtros galimybių tyrimas
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokyklos įgyvendinti projektai Trumpųjų nuotolių laivybos tvarios plėtros galimybių vertinimas
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokyklos įgyvendinti projektai

Linijinės laivybos jungumo erdvinis planavimas ir organizavimas intensyvinant laivybą tarp mažųjų uostų ir prieplaukų

 Lietuvos aukštoji jūreivystės mokyklos įgyvendinti projektai

Jūrų transporto sektoriaus specialistus rengiančių organizacijų interneto svetainės lankytojo portreto formavimas

 
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokyklos įgyvendinti projektai

Jūrų uosto valdymo veiksmingumo vertinimas Baltijos jūrų uostų formuojamo patrauklumo pagrindu

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokyklos įgyvendinti projektai Jūrų uosto tvarumo vertinimas ekonominės pažangos požiūriu
 
NAUJAUSI ĮGYVENDINTI PROJEKTAI
 
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokyklos įgyvendinti projektai
    
 
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokyklos įgyvendinti projektai
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokyklos įgyvendinti projektai
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokyklos įgyvendinti projektai
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokyklos įgyvendinti projektai
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokyklos įgyvendinti projektai
 
2002- 2016 m. laikotarpiu įgyvendinti projektai >>