Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - AKADEMIŠKAI SĄŽININGŲ NUOTOLINIŲ STUDIJŲ IŠŠŪKIAI AUKŠTOJO MOKSLO ĮSTAIGOSE

APIE LAJM | PROJEKTAI | AKADEMIŠKAI SĄŽININGŲ NUOTOLINIŲ STUDIJŲ IŠŠŪKIAI AUKŠTOJO MOKSLO ĮSTAIGOSE


Projekto pavadinimas: Akademiškai sąžiningų nuotolinių studijų iššūkiai aukštojo mokslo įstaigose

Projekto finansavimas: 13 208 Eur

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2021-09-02- 2021-11-30

Projekto tikslai: Formuoti studentų, kaip kokybinių tyrimų vykdytojų, kompetencijas.Ištirti akademiškai sąžiningų nuotolinių studijų iššūkius aukštosiose mokyklose.

Laukiami projekto įgyvendinimo rezultatai: 

  • 30 studentų, po 6 iš kiekvienos kolegijos, padidins savo gebėjimus atlikti kokybinius tyrimus (focus grupės diskusiją), tobulins bendradarbiavimo nacionaliniu mastu gebėjimus. Taip pat jie pagerins savo kritinio mąstymo, pilietiškumo, kūrybiškumo, iniciatyvumo, planavimo ir organizavimo, viešo kalbėjimo įgūdžius.
  • Penkių Lietuvos kolegijų studentai, dalyvavę susitikime su LR Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos atstovu, focus grupės diskusijose bei rezultatų viešinimo renginyje (230 studentų) supras akademinės etikos svarbą nuotolinėse studijose, bus akademiškai sąžiningesni. Taip pat jie pagerins savo kritinio mąstymo, pilietiškumo, kūrybiškumo, iniciatyvumo, viešo kalbėjimo įgūdžius. Taip bus pagerinta studijų kokybė projekto partnerių aukštosiose mokyklose.
  • Kokybinio tyrimo rezultatai (ataskaita) atskleis akademiškai sąžiningų nuotolinių studijų iššūkius bei pateiks įžvalgų aukštųjų mokyklų administraciniam ir pedagoginiam personalui akademinio sąžiningumo plėtrai.
  • Tyrimo rezultatų sklaida ir viešinimas paskatins ir kitas Lietuvos aukštąsias ir profesines mokyklas taikyti priemones padedančias įveikti akademiškai sąžiningų nuotolinių studijų iššūkius. 

Projektą įgyvendina:

  • Klaipėdos valstybinė kolegija;
  • Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla;
  • Kauno kolegija;
  • Šiaulių valstybinė kolegija;
  • Panevėžio kolegija.