Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Edtech

APIE LAJM | PROJEKTAI | Edtech

Projekto pavadinimas: Skaitmeninė švietimo transformacija Edtech, Nr. ŠMSM-V-004-0001

Tinklapis: https://edtech.nsa.smm.lt/

Trukmė: 2021-10-01 - 2024-06-30

Finansavimas: LAJM dalis 8 212 Eur

Tikslas: inovatyviomis skaitmeninėmis technologijomis didinti Lietuvos švietimo sistemos efektyvumą, gerinti mokymosi rezultatų kokybę.

Koordinatorius: LR ŠMSM NŠA