Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Integracinių galimybių į Šilko kelią vertinimas konsoliduojant alternatyvių krovinių srautus iš Azijos regiono

APIE LAJM | PROJEKTAI | Integracinių galimybių į Šilko kelią vertinimas konsoliduojant alternatyvių krovinių srautus iš Azijos regiono

Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-24-0153

Projekto pavadinimas: Integracinių galimybių į Šilko kelią vertinimas konsoliduojant alternatyvių krovinių srautus iš Azijos regiono

Projekto vykdymo laikotarpis: 2021-07-12 iki 2021-08-31

Projekto mokslinio tyrimo vadovas: dr. Birutė Plačienė

Santrauka: Projekto “Integracinių galimybių į Šilko kelią vertinimas konsoliduojant alternatyvių krovinių srautus iš Azijos regiono” metu  bus plėtojama Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos uosto ir ekonomikos vadybos katedros mokslininkų ir tyrėjų mokslinių tyrimų kryptis, išplečiant ją į gretutines sritis, o siekiant tobulinti studentų mokslinių taikomųjų tyrimų kompetenciją, bus gilinamas studentų gebėjimas ne tik gilinti mokslinės taikomosios veiklos metodologines žinias bei taikyti mokslinius tyrimų metodus atvejo analizės, sprendimų priėmimo, poveikio aplinkai vertinimo ir kituose tyrimuose, bet, svarbiausia, remiantis mokslinių taikomųjų tyrimų rezultatų praktiniu taikomumu jūrų transporto sektoriuje bus siekiama plėtoti šių tyrimų tęstinumą profesinėje veikloje vykdant jūrų uosto valdymo srities tyrimus bei taikant įgytą patirtį projekto metu, tuo pačiu plėtojant ir populiarinant LAJM tyrėjų sukurtas unikalias tyrimų metodikas, taip stiprinant jūrų transporto sektoriaus įmonių ir organizacijų bei LAJM mokslininkų ir tyrėjų bendradarbiavimą atliekant mokslinius taikomuosius tyrimus sprendžiant aktualias Klaipėdos regiono ir jūrų transporto sektoriaus problemas ir prisidedant prie regiono jūrinės ekonomikos strateginio veiksmų plano.

Siekiamas rezultatas: Projekto rezultatais siekiama modeliuoti galimas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto priklausomumo nuo kaimyninių šalių bei susidariusios geopolitinės situacijos mažinimo alternatyvas nustatant galimybes formuoti alternatyvius krovinių srautus, todėl bus atlikta transporto sistemų jungčių su  Šilko kelio analizė, identifikuotos šalys, kurių krovinių srautus galima būtų konsoliduoti su judančiais krovinių srautais tvarumo didinimo požiūriu ir pritraukti į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą, taip pat bus nustatyti patrauklūs krovinių srautai, jų sukuriamos pridėtinės vertės požiūriu. Projekto rezultatai bus išdėstyti laisvos formos tyrimo ataskaitoje.

Projektas finansuojamas: 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.