Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - “Jūrų transporto sektoriaus verslo aplinkos patrauklumo tyrimas”

APIE LAJM | PROJEKTAI | “Jūrų transporto sektoriaus verslo aplinkos patrauklumo tyrimas”

Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-25-0169

Projekto pavadinimas: “Jūrų transporto sektoriaus verslo aplinkos patrauklumo tyrimas”

Projekto vykdymo laikotarpis: 2021-09-01 iki 2022-03-30

Projekto mokslinio tyrimo vadovas: dr. Jelena Belova

Santrauka: projekto “Jūrų transporto sektoriaus verslo aplinkos patrauklumo tyrimas” metu  bus plėtojama Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos uosto ir ekonomikos vadybos katedros mokslininkų ir tyrėjų mokslinių tyrimų kryptis, išplečiant ją į gretutines sritis, o siekiant tobulinti studentų mokslinių taikomųjų tyrimų kompetenciją, bus gilinamas studentų gebėjimas ne tik gilinti mokslinės taikomosios veiklos metodologines žinias bei taikyti mokslinius tyrimų metodus atvejo analizės, sprendimų priėmimo, poveikio aplinkai bei aplinkos poveikio tyrimo objektui vertinimo ir kituose tyrimuose, bet, svarbiausia, remiantis mokslinių taikomųjų tyrimų rezultatų praktiniu pritaikymu jūrų transporto sektoriuje bus siekiama plėtoti šių tyrimų tęstinumą profesinėje veikloje vykdant jūrų transporto verslo aplinkos patrauklumo tyrimus bei taikant įgytą patirtį projekto metu, tuo pačiu plėtojant ir populiarinant LAJM tyrėjų sukurtas unikalias tyrimų metodikas, taip stiprinant jūrų transporto sektoriaus įmonių ir organizacijų bei LAJM mokslininkų ir tyrėjų bendradarbiavimą atliekant mokslinius taikomuosius tyrimus sprendžiant aktualias Klaipėdos regiono ir jūrų transporto sektoriaus problemas. Projekto metu atliekamo tyrimo rezultatai bus publikuojami studentų konferencijos straipsnių rinkinyje, ir bus pristatomi studentų konferencijoje.

Siekiamas rezultatas:  įvertinti jūrų transporto sektoriaus verslo aplinkos patrauklumą, o siekiant įgyvendinti pasirinktą tikslą yra numatyta, kad tyrimo metu studentas atliks tokius darbus: remdamasis teorinėmis jūrų transporto sektoriaus verslo aplinkos formavimo teorinėmis prielaidomis, bei jūrų transporto sektoriaus verslo aplinkos patrauklumo vertinimo metodiniais principais, išskirs jūrų transporto sektoriaus verslo aplinkos patrauklumą formuojančius veiksnius bei juos atspindinčius statistinius rodiklius, formuos jūrų transporto sektoriaus verslo aplinkos patrauklumo vertinimo modelį ir įvertins Klaipėdos valstybinio jūrų uosto formuojamo jūrų transporto sektoriaus verslo aplinkos patrauklumo indeksą, palygins su verslo aplinkos patrauklumu kituose rytinės pakrantės Baltijos jūros uostose

Projektas finansuojamas: 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.