Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Jūrų uosto valdymo veiksmingumo vertinimas Baltijos jūrų uostų formuojamo patrauklumo pagrindu

APIE LAJM | PROJEKTAI | Jūrų uosto valdymo veiksmingumo vertinimas Baltijos jūrų uostų formuojamo patrauklumo pagrindu

Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-24-0156

Projekto pavadinimas: Jūrų uosto valdymo veiksmingumo vertinimas Baltijos jūrų uostų formuojamo patrauklumo pagrindu

Projekto vykdymo laikotarpis: 2021-07-12 iki 2021-08-31

Projekto mokslinio tyrimo vadovas: dr. Simona Briedienė

Santrauka: Projekto “Jūrų uosto  valdymo veiksmingumo vertinimas Baltijos jūrų uostų formuojamo patrauklumo pagrindu” metu  bus plėtojama Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos uosto ir ekonomikos vadybos katedros mokslininkų ir tyrėjų mokslinių tyrimų kryptis, išplečiant ją į gretutines sritis, o siekiant tobulinti studentų mokslinių taikomųjų tyrimų kompetenciją, bus gilinamas studentų gebėjimas ne tik gilinti mokslinės taikomosios veiklos metodologines žinias bei taikyti mokslinius tyrimų metodus atvejo analizės, sprendimų priėmimo, poveikio aplinkai vertinimo ir kituose tyrimuose, bet, svarbiausia, remiantis mokslinių taikomųjų tyrimų rezultatų praktiniu taikomumu jūrų transporto sektoriuje bus siekiama plėtoti šių tyrimų tęstinumą profesinėje veikloje vykdant jūrų uosto valdymo srities tyrimus bei taikant įgytą patirtį projekto metu, tuo pačiu plėtojant ir populiarinant LAJM tyrėjų sukurtas unikalias tyrimų metodikas, taip stiprinant jūrų transporto sektoriaus įmonių ir organizacijų bei LAJM mokslininkų ir tyrėjų bendradarbiavimą atliekant mokslinius taikomuosius tyrimus sprendžiant aktualias Klaipėdos regiono ir jūrų transporto sektoriaus problemas.

Siekiamas rezultatas: Projekto rezultatais siekiama tęsti ankstesnio projekto metu pasiektą rezultatą ir  sudaryti Baltijos jūros regione veikiančių skirtingą valdymo formą turinčių jūrų uostų palyginimo algoritmą bei tyrimo modelį, taikant kiekybinius tyrimo metodus palyginti pasirinktus jūrų uostus pagal jų valdymo modelio veiksmingumą, išmatuojamą santykiniais veiklos rodikliais, ir nustatyti valdymo veiksmingumo sąsają su  formuojamu jūrų transporto sektoriaus patrauklumu, tyrimo rezultatus pristatant mokslinėje laisvos formos tyrimų ataskaitoje.

Projektas finansuojamas: 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.