Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - LMT_22_1

APIE LAJM | PROJEKTAI | LMT_22_1

Projekto pavadinimas: Jūrų transporto sektoriaus darbo rinkos atsparumo nenumatytiems globaliems pokyčiams tyrimas

Projekto vykdymo laikotarpis: 2022-09-01 iki 2023-03-31

Projekto mokslinio tyrimo vadovas: dr. Genutė Kalvaitienė

Santrauka: Projektu “Jūrų transporto sektoriaus darbo rinkos atsparumo nenumatytiems globaliems pokyčiams tyrimas” bus plėtojama Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos Uosto ir vadybos valdymo studijų programos mokslininkų ir tyrėjų mokslinių tyrimų kryptis, išplečiant ją į gretutines sritis, tuo pačiu plėtojant ir populiarinant LAJM tyrėjų sukurtas unikalias tyrimų metodikas. Tyrimo temos pasirinkimą ir aktualumą galima pagrįsti jūrų transporto patrauklumui ir jo pokyčiams poveikį turinčiu 2019-2022 m. susiformavusiu pakankamai dideliu jūrų transporto darbo rinkos išorinės aplinkos neapibrėžtumu, kuris sudaro prielaidas jūrų transporto darbo rinkos patrauklumą analizuoti jos atsparumo šiems neapibrėžtumams aspektu. Pasaulinė pandemija ir po jos sekantis geopolitinis neapibrėžtumas padarė poveikį visos logistinės tiekimo grandinės funkcionavimui ir šie pokyčiai įvardijami ne tik grėsmėmis, bet ir tam tikromis logistinės tiekimo grandinės transformacijomis. Su tuo susijusios ir jūrų transporto darbo rinkos transformacijos, kurios lėmė poreikį analizuoti ne tik jos patrauklumą, tačiau įtraukti ir jos atsparumo parametrus bendrajame patrauklumo modelyje. Dėl šių priežasčių tyrimo objektu pasirinktas jūrų uosto darbo rinkos atsparumas, o tyrimo tikslu pasirinkta įvertinti nenumatytų globalių pokyčių įtaką jūrų transporto sektoriaus darbo rinkai.