Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Užklausų vykdymo našumo vertinimo imitacinio modelio kūrimas siekiant nustatyti realaus laiko SQL užklausų srauto apdorojimo našumą skirtingose RDBVS

APIE LAJM | PROJEKTAI | LMT_22_5

Projekto pavadinimas: Užklausų vykdymo našumo vertinimo imitacinio modelio kūrimas siekiant nustatyti realaus laiko SQL užklausų srauto apdorojimo našumą skirtingose RDBVS

Projekto vykdymo laikotarpis: 2022-09-01 iki 2023-03-31

Projekto mokslinio tyrimo vadovas: dr. Lina Dreižienė

Santrauka: Projekto “Užklausų vykdymo našumo vertinimo imitacinio modelio kūrimas siekiant nustatyti realaus laiko SQL užklausų srauto apdorojimą našumą skirtingose RDBVS” aktualumas yra grindžiamas tuo, kad jūrų transporto sektoriuje, kaip ir daugelyje kitų sektorių, yra naudojamos skirtingos duomenų bazių valdymo sistemos, o jas naudojant vykdomų procesų našumas yra tiesiogiai priklausomas nuo SQL užklausų srauto apdorojimo našumo, o tai daro tiesioginę įtaką globalios tiekimo logistinės grandinės procesų našumui. Projekto metu bus pasirenkamos rinkoje dominuojančios reliacinės duomenų bazių valdymo sistemos, sudaromos skirtingų dydžių duomenų bazės, siekiant tikslingų rezultatų duomenų bazių valdymo sistemų vertinime. Bus sukurtas ir kiekvienai pasirinktai RBDVS pritaikytas simuliacijos modelis, atliekantis įvairias SQL užklausas skirtingais laikais, atsižvelgiant į realias duomenų bazių užklausų tendencijas. Simuliacijų duomenys bus saugomi ir analizuojami statistiniais metodais, kuriamos vizualizacijos naudojant duomenų vizualizacijos bibliotekas. Atlikus gautų duomenų analizę, bus pateiktos RDBVS rekomendacijos skirtingo pobūdžio duomenų bazėms.