Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Linguistic diversity in European Maritime Higher Education Institutions - MAR-LANG

APIE LAJM | PROJEKTAI | Marlang

Projekto pavadinimas: Linguistic diversity in European Maritime Higher Education Institutions - MAR-LANG

Projekto trukmė: 2022-12-01 - 2024-11-30

Projekto biudžetas: 250 000 Eur; LAJM dalis 83 047 Eur.

Projekto tikslas:  projektas skirtas inovatyvių ir atvirų didaktinių metodikų  įdiegimui mokant jūrinės anglų ir prancūzų kalbos, sukuriant ir taikant  skaitmeninę platformą jūrinėse aukštosiose mokyklose. Projekto metu partneriai rengia studijų dalykų aprašus, kuria studijų turinį ir talpina virtualioje mokymosi platformoje.

Dalyviai:
Koordinatorius: Ecole Nationale Superieure Maritime - ENSM, Prancūzija;
Partneriai:
1: Mircea cel Bătrân Naval Academy (Rumunija)
2: Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla