Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Marsnet

APIE LAJM | PROJEKTAI | Marsnet

Projekto pavadinimas: Maritime Simulators and Training Facilities Network for Enhancing the Exchange of Good Practices and Digital Learning (MARSNET)

Projekto trukmė: 2021-11-01 - 2024-11-01
Projekto biudžetas:  219 560 Eur; LAJM dalis 42 305 Eur.

Projekto tikslas:  veiksmingo ir efektyvaus švietimo tinklo sukūrimas, skirtas sukurti ir vertinti elektroninių treniruoklių modeliavimo priemones, skirtas inovatyvių mokymo ir mokymosi metodikų kūrimuiir taikymui, siekiant didinti jūrinio aukštojo mokslo sistemos skaitmeninimą. Projekto dalyviai įgys konkurencinių pranašumų dalindamiesi gerąja patirtimi ir žiniomis tinkle, tobulins didaktinius ir praktinius įgūdžius taikant simuliacinius metodus. 

Dalyviai:
Koordinatorius: Mircea cel Bătrân Naval Academy (Rumunija)

Partneriai:
1: Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla
2. T. C. Piri Reis Universitesi (Turkija)
3. AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ (Lenkija)
4. Nikola Yonkov Vaptsarov Naval Academy (Bulgarija)