Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Seamentors

APIE LAJM | PROJEKTAI | Seamentors

Projekto pavadinimas: SEAfarers Experiential Knowledge Based MENTORS (SEAMENTORS)

Projekto trukmė: 2021-11-01 - 2024-11-01
Projekto biudžetas:  184,810.00 Eur; LAJM dalis 27,930.00 Eur.

Projekto tikslas:  sukurti SEA MENTORS platformą - informacinę platformą jūrininkams, siekiant profesinį rengimą derinti pagal darbo rinkos poreikius bei kurti ir įdiegti inovacijas studijų ir mokymo procese, kurios padės tobulinti profesinę kvalifikaciją suteikiančias programas, pritaikyti jas prie kintančių įgūdžių poreikių jūrų sektoriuje. Projekto metu bus parengta programa, atsižvelgiant į skirtingą jūrininkų rangą, atsižvelgiant į jų patirtį kiekviename laive. Patirtinės žinios turės etapus, kurios bus perduotos jūrininkams, dirbantiems įvairiais lygiais. SEA MENTORS projektu siekiama: klausimynu pagrįstoje poreikių analizėje ir informacijoje nustatyti kiekvieno rango „patirtinių žinių“ lygį remiantis neatrastų sričių tyrimu;  sukurti internetinę mokymo programą kiekvienam jūrininkų rangui, kad jie galėtų naudotis šiomis patirtinėmis žiniomis, apimanačiomis naujausius laivybos sektoriaus pasiekimus; sukurti skaitmeninį įrankį, kuris suteiktų vartotojui naujų galimybių.  pagrįstų praktine patirtimi. 

Dalyviai:

Koordinatorius: Mircea cel Bătrân Naval Academy (Rumunija)

Partneriai:
1: Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla
2. T. C. Piri Reis Universitesi (Turkija)
3. AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ (Lenkija)
4. Nikola Yonkov Vaptsarov Naval Academy (Bulgarija)
5.MARITIME INNOVATORS PROJEEGITIM DANISMANLIK TICARET LIMITED SIRKETI (Turkija)
6. SPINAKER (Slovėnija)