Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Renginių akademija

APIE LAJM | PROJEKTAI | VSF

Projekto pavadinimas: Renginių akademija

Projekto vykdo: Klaipėdos valstybinė kolegija ir Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2022-09-05 iki 2022-11-30

Projekto tikslai:

1. Formuoti studentų dalykinių ir laisvalaikio renginių organizavimo kompetencijas, plėtojant bendravimo ir bendradarbiavimo, idėjų generavimo, darbo komandoje, lyderystės, kritinio mąstymo įgūdžius.

2. Skatinti Klaipėdos miesto aukštųjų mokyklų studentų aktyvumą ir talentų pristatymą viešai.

Klaipėdos valstybinės kolegijos ir Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos studentai projektą vykdys kartu, plėtodami partnerystę bei kviesdami kitų Klaipėdos miesto aukštųjų mokyklų studentus dalyvauti projektinėse veiklose. Projekte bus ugdomos skirtingos projektų dalyvių kompetencijos. Organizacinė projekto dalyvių grupė projekte susipažins su profesionalių renginių organizavimo etapais, taisyklėmis, rizikomis ir pan. Be to minėtos grupės studentai įgytas žinias išbandys praktiškai (organizuos edukacinius seminarus, kuriuose kviestiniai lektoriai skaitys paskaitas Klaipėdos miesto aukštųjų mokyklų studentams apie žmogaus talento pristatymo ypatumus bei organizuos profesionalų, aukštus standartus atitinkantį, studentų talentų konkursą).