AKADEMINĖ TARYBA

LAJM Akademinė taryba yra aukštosios mokyklos akademinių reikalų valdymo organas

Akademinės tarybos pirmininkas  Arvydas JANKAUSKAS, jūrų technologijų studijų krypties lektorius, Navigacinio treniruoklio vedėjas, JMC vyr. instruktorius, nuo 2023 m. sausio 11 d.

Akademinės tarybos pirmininko pavaduotoja – Vilma LOCAITIENĖ, lektorė, studijų programos „Jūrų transporto logistikos technologijos“ vadovė, nuo 2023 m. sausio 11 d. 

AKADEMINĖS TARYBOS DOKUMENTAI

Akademinės tarybos darbo reglamentas

2022 m. gegužės 3 d. paskelbta LAJM Akademinės tarybos sudėtis

LAJM akademinės bendruomenės išrinkti nariai:

 1. dr. Jelena BELOVA, docentė;
 2. dr. Simona BRIEDIENĖ, docentė;
 3. Arvydas JANKAUSKAS, lektorius;
 4. Vilma LOCAITIENĖ, lektorė, studijų programos „Jūrų transporto logistikos technologijos“ vadovė;
 5. Rima MICKIENĖ, lektorė;
 6. Ingrida SKIPARIENĖ, lektorė;
 7. dr. Eduardas SPIRIAJEVAS, docentas, studijų programos „Uosto ir laivybos valdymas“ vadovas;
 8. Vaclav STANKEVIČ, LAJM direktorius;
 9. dr. Gintvilė ŠIMKONIENĖ, docentė, studijų programos „Laivų elektros įrenginių eksploatavimas“ vadovė;
 10. dr. Elena VALIONIENĖ, docentė, nuo 2023 m. sausio 30 d.;
 11. Eugenijus ŽAGARAS, lektorius;
 12. dr. Audronė ŽUKAUSKAITĖ, docentė.

LAJM Studentų atstovybės skirti nariai:

 1. Mantas DAUGALAS, studijų programos „Laivų elektros įrenginių eksploatavimas“ 21-E-8 gr. studentas;
 2. Kostas GEDMINAS, studijų programos „Uosto ir laivybos valdymas“ 21-VS-6 gr. studentas;
 3. Oresta JANULYTĖ, studijų programos „Uosto ir laivybos valdymas” 21-V-28 gr. studentė, nuo 2023 m. birželio 14 d.
Scroll to Top