Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Ataskaitos