Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Išorinio vertinimo ataskaitos

APIE LAJM | DOKUMENTAI, ATASKAITOS | Ataskaitos | Išorinio vertinimo ataskaitos

Studijų kokybės vertinimo centro LAJM vertinimo rezultatai 2012 m.  >>>

LAJM veiklos gerinimo planas 2013 m. >>>