Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Konferencijos

MOKSLAS


MOKSLAS | Konferencijos

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla ir Liepojos jūrų koledžias 

kviečia dalyvauti jungtinėje 

tarptautinėje mokslinėje- praktinėje konferencijoje

 2022 m. rugsėjo 14-16 d.

konferencija vyks hibridiniu būdu, konferencijos kalba - anglų kalba

konferencijos elektroninis paštas: conference@lajm.lt

konferencijos programa>>

daugiau informacijos >> 

Kviečiame prisijungti mokslininkus ir tyrėjus, studentus ir jų mokslinius vadovus, viešojo ir privataus sektorių suinteresuotųjų šalių atstovus. 

 

Recenzuoti straipsniai, kurie bus pristatyti konferencijos metu, bus publikuojami recenzuojamame elektroniniame konferencijos pranešimų leidinyje.  Reikalavimai straipsniui ir formatavimo šablonas čia>>

Svarbios datos:

2022-09-14 - Pranešimo santraukos pateikimas (reikalavimai santraukai)
2022-09-14  - 2022-09-16 Renginio dienos
2022-09-29  - Straipsnių pateikimas
2022-10-31  - Straipsnių recenzavimo procedūros
2022-11-30  -  Leidinio leidyba