Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Įvykusios konferencijos

MOKSLAS


MOKSLAS | Konferencijos | Įvykusios konferencijos

LAJM konferencijos:

  • Tarptautinė mokslinė praktinė studentų konferencija „JŪRŲ VERSLAS ŽALIĄJA KRYPTIMI!“kuri vyko įgyvendinant tarptautinį projektą „Blue4Seas“  ir buvo skirta Žemės dienai paminėti, 2022 m. kovo 17 d. >>>
  • 2020 m. suplanuota tarptautinė mokslinė praktinė konferencija  ,,Jūrų uosto plėtra: nuo globalių iššūkių prie glokalių sprendimų"  organizuojama kartu su Klaipėdos ir Havro Normandijos universitetais, perkelta į 2021 m. pavasarį  >>>
  • Tarptautinė mokslinė konferencija ,,The Baltic Sea: gateway or cul de sac?“, 2018-05-16,17,18 bendradarbiaujant su Havro Normandijos universiteto (Prancūzija) IDEES tyrimų laboratorija, tyrėjų tinklu DEVPORT, fondu SEFACIL (Prancūzija) >>>  
  • Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija ,,Jūrų uosto plėtra: geografija, technologijos, visuomenė”, 2017-04-04 >>>
  • Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija ,,Jūrų uosto plėtra: geografija, technologijos, visuomenė”, 2015-04-28 >>>
  • Respublikinė mokslinė konferencija ,,Mažieji Baltijos jūros uostai. Šventosios uosto statybos pradžiai – 90 metų“, 2014-09-19.
  • Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos organizuojmos mokslinės konferencijos