Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Konkursinis balas

Mažiausias konkursinis balas 2020 m. stojantiems į LAJM valstybės finansuojamas studijų vietas - 4,3  >>>

Mažiausias konkursinis balas 2020 m. stojantiems į LAJM valstybės nefinansuojamas studijų vietas - 2,0

Konkursinio balo skaičiuoklė stojantiems  į aukštąsias mokyklas  >>>

Minimalūs reikalavimai 2020 m.  stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas  >>>

Minimalūs reikalavimai 2021 m.  stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas>>>

Patvirtintas stojančiųjų į kolegines studijas 2021 m. konkursinių mokomųjų dalykų pagal studijų kryptis sąrašas >>>

Patvirtintas stojančiųjų į kolegines studijas 2022 m. konkursinių mokomųjų dalykų pagal studijų kryptis sąrašas >>>