Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Konkursinis balas

Stojančiųjų į LAJM 2023 ir 2024 m. konkursinių mokomųjų dalykų pagal studijų kryptis sąrašas >>>

Mažiausias konkursinis balas 2022 m. stojantiems į LAJM valstybės finansuojamas studijų vietas - 4,3 

Mažiausias konkursinis balas 2022 m. stojantiems į LAJM valstybės nefinansuojamas studijų vietas - 1,0

Konkursinio balo skaičiuoklė stojantiems  į aukštąsias mokyklas  >>>

Minimalūs reikalavimai 2022 m.  stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas  >>>