Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Skelbimai stojantiesiems

2023-03-27 STUDIJŲ SUTARČIŲ PASIRAŠYMAS IR REIKALINGI DOKUMENTAI
2023-03-27 PRIĖMIMO DATOS
2023-01-17 REGISTRAVIMO ĮMOKOS MOKĖJIMO TAISYKLĖS
2023-01-13 STUDIJŲ KAINA
2020-03-27 TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS PRIĖMIMĄ Į AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS