Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Pagrindiniai kriterijai, stojantiesiems į LAJM 2016 m.

STOJANTIESIEMS | Pagrindiniai kriterijai, stojantiesiems į LAJM 2016 m.

Pagrindiniai kriterijai, stojantiesiems į Lietuvos aukštąją jūreivystės mokyklą 2016 m.:
 Konkursiniai dalykai
Studijų programa I-ojo dalyko
svertinis koeficientas
II-ojo dalyko
svertinis koeficientas
III-iojo dalyko, nesutampančio su pirmuoju ir antruoju,
svertinis koeficientas
Lietuvių kalbos ir literatūros svertinis koeficientas
TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ SRITIS
Jūrų laivavedyba Matematika 0,4 Fizika
0,2
0,2 0,2
Laivų energetinių įrenginių eksploatavimas
Laivų elektros įrenginių eksploatavimas
Jūrų transporto logistikos technologijos
SOCIALINIŲ MOKSLŲ SRITIS
Uosto ir laivybos valdymas Matematika 0,4 Istorija/geografija 0,2 0,2 0,2
Upsto ir laivybos įmonių finansai

Pretenduojant į valstybės finansuojamą (vf) studijų vietą, būtini:
1. Matematikos valstybinis egzaminas
2. Užsienio kalbos egzaminas, išlaikytas ne žemesniu nei B1 lygmeniu
3. Lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinio arba valstybinio brandos egzamino įvertinimas

KONKURSINIO BALO SKAIČIUOKLĖ >>>.