Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Sutarčių pasirašymas

STOJANTIESIEMS | Sutarčių pasirašymas

Studijų sutarčių  pasirašymo datos >>>

Atvykęs į aukštąją mokyklą pakviestas joje studijuoti asmuo arba notariškai įgaliotas atstovas pateikia šiuos dokumentus >>>

1. Registravimo įmokos kvito užpildymo rekvizitai:

  • gavėjas – Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla,
  • mokesčio pavadinimas – registravimo įmoka,
  • mokėtojo kodo skiltyje įrašomas stojančiojo asmens kodas,
  • mokėjimo paskirties skiltyje nurodoma stojančiojo vardas, pavardė,
  • gavėjo bankas AB „Swedbank“, kodas 73000, sąskaitos Nr. LT707300010038204477,

arba:

  • gavėjo bankas AB „SEB“, kodas 70440, sąskaitos Nr. LT207044060000645273.

2. Nutraukus studijų sutartį, įmokėta registravimo įmoka negrąžinama.