Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Laivų energetinių įrenginių eksploatavimas - KARJERA

STOJANTIESIEMS | Studijų programos | Laivų energetinių įrenginių eksploatavimas | Laivų energetinių įrenginių eksploatavimas - KARJERA

LAIVŲ ENERGETINIŲ ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO ABSOLVENTŲ KARJERA

  • Tarptautinis darbo diplomas užtikrina neribotas įsidarbinimo galimybes tiek Lietuvos, tiek viso pasaulio laivyne.
  • Baigtos Laivų energetinių įrenginių eksploatavimo studijos leidžia eiti laivų mechaniko pareigas arba dirbti ofšorinėse kompanijose.
  • LAJM absolventai karjerą pradeda eidami budinčiojo mechaniko pareigas, o vyriausiais mechanikais tampa per 7-10 metų po studijų baigimo.
  • Baigė Vadų kursus, LAJM absolventai gali siekti karjeros tarnaudami Lietuvos Karinėse jūrų pajėgose.
  • Karjeros galimybės krante: visos jūriniam sektoriui priklausančios technologinės bei inžinerinės kompanijos.