Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Uosto ir laivybos valdymas - STUDIJOS

STOJANTIESIEMS | Studijų programos | Uosto ir laivybos valdymas | Uosto ir laivybos valdymas - STUDIJOS

UOSTO IR LAIVYBOS VALDYMO STUDIJOS:
Šios studijos - tai galimybė perprasti ir išmokti valdyti tarptautinį jūrinio verslo sektorių, veikiantį 24/7: agentuoti laivus, ekspedijuoti krovinius, gabenamus tarptautiniais jūrų ir sausumos keliais, pažinti įvairias kultūras formuojant jūrų laivų įgulas ir plėtojant verslo santykius su įvairių šalių kompanijomis.

 • Studijų forma ir trukmė: nuolatinės su dieninio ir sesijinio tvarkaraščio forma 3,5 m.
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: verslo vadybos profesinis bakalauras.
 • Studijų programos rezultatai ir studijų dalykai: AIKOS >>>.
 • Studijų sritys: vadyba, jūrų verslas, jūrų krovos terminalo veiklos valdymas, laivų agentavimas, krovinio ekspedijavimas, laivų įgulų formavimas.
 • Dėstytojai: laivybos, jūrų uosto technologijų, uosto valdymo ir jūrų ekonomikos srities tyrėjai, mokslininkai bei praktikai, savo žinias grindžiantys profesinės veiklos patirtimi uosto įmonėse.
 • Studijų išskirtinumas: modernios kompiuterizuotos auditorijos, realią jūrų uosto krovos terminalų veiklą ir Klaipėdos uosto krovinių bei laivų  informacines sistemas imituojantys elektroniniai treniruokliai, dalis studijų dalykų dėstoma anglų kalba.
 • Galimybė įgyti atsargos leitenanto laipsnį Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų organizuojamuose Vadų kursuose >>.
 • Galimybė studijuoti pagal Erasmus+ programą Belgijoje, Lenkijoje, Prancūzijoje, Slovėnijoje, Suomijoje, Ispanjijoje ir kt. šalyse >>.
 • Studijų programa akredituota iki 2020-08-31. SKVC direktoriaus 2014-04-29 įsakymu Nr. SV6-26.
 • Studijų kokybės vertinimo centro tarptautinės ekspertų grupės išvados >>.
 • Studijų programos Uosto ir laivybos valdymas išorinio vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo pažangos ataskaita>>