Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Karjeros paslaugos

STUDIJOS | Karjeros paslaugos

KARJEROS PASLAUGOS:

  • studentams teikiamos individualios konsultacijos, susijusios su asmeninėmis karjeros problemomis,
  • rengiami praktiniai užsiėmimai grupėms,
  • rengiami karjeros valdymo įgūdžių lavinimo seminarai,
  • bendradarbiaujama su socialiniais partneriais, kitomis institucijomis vykdant projektus karjeros srityje,
  • stiprinami ryšiai su darbdaviais, jų atstovais, personalo specialistais,
  • skelbiami darbo ir praktikos pasiūlymai atsižvelgiant į studentų interesus ir darbo rinkos situaciją,
  • vykdoma absolventų karjeros stebėsena.