Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - ECTS

STUDIJOS | Erasmus+ programa | ECTS

Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema (ECTS) yra priemonė, padedanti rengti, aprašyti ir vykdyti studijų programas bei suteikti aukštojo mokslo kvalifikacijas. Naudojant ECTS, taip pat rezultatais grindžiamas kvalifikacijų sistemas, užtikrinamas didesnis studijų programų ir kvalifikacijų skaidrumas ir sudaromos palankesnės sąlygos pripažinti kvalifikacijas.
Daugiau informacijos >>>