STUDIJOS | Erasmus+ programa | Erasmus+ partneriai | Estija

Jūrų laivavedyba;
Laivų elektros įrenginių eksploatavimas;
Laivų energetinių įrenginių eksploatavimas;
Uosto ir laivybos valdymas;