Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Erasmus+ praktikai

STUDIJOS | Erasmus+ programa | Erasmus+ praktikai

Kviečiame dalyvauti Erasmus+ programoje. Tai 2021–2027 m. Europos Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa (toliau – Erasmus+), prisidedanti prie piliečių asmeninio ir profesinio tobulėjimo. Kokybiškas ir įtraukus švietimas ir mokymas, taip pat savaiminis ir neformalusis mokymasis padeda tiek jaunimui, tiek kitų amžiaus grupių dalyviams įgyti prasmingam dalyvavimui demokratinės visuomenės gyvenime, kultūrų tarpusavio supratimui ir sėkmingam patekimui į darbo rinką reikalingą kvalifikaciją ir įgūdžius. Daugiausia dėmesio skiriama kokybiniam poveikiui, prisidedant prie įtraukesnės ir darnesnės, žalesnės ir skaitmeniniam pasauliui pasirengusios visuomenės kūrimo. 

Švenčiant "Erasmus+ dienas 2022", pristatyta skaičiuoklė dotacijos sumai apskaičiuoti - Erasmus+ Grant Simulator >>>>. ESN (angl. Erasmus Student Network) džiaugiasi galėdamas viešai paskelbti į studentus orientuotą interneto svetainę – svarbią iniciatyvą, kuria siekiama pagerinti tarpusavio informaciją apie studentų mobilumą, sujungti studentams naudingas paslaugas ir didinti pilietinį įsitraukimą bei socialinio poveikio vertinimą akademinių mainų metu. 

Kiekvienas studentas turi teisę pasinaudoti programos teikiamomis galimybėmis ne ilgesnį nei 12 mėnesių laikotarpį per kiekvieną studijų pakopą. Šis laikotarpis yra bendras visiems mobilumo tipams įgyvendinti (studijos, praktika). Erasmus+ mobilumo įgyvendinimą LAJM koordinuoja Tarptautinių ryšių skyrius. Atranka vykdoma pagal LAJM patvirtintus atrankos kriterijus ir konkurso vykdymo tvarką (2023 m. vasario 21 d., Nr. V-30) ir  LAJM tarptautiškumo strategiją (2022 m. gegužės 31 d., Nr. V-81).

Mobilumas praktikai: veiklos trukmė ne trumpiau nei 2 mėnesiai ir ne ilgiau nei 12 mėnesių. 

Studentai, negalintys dalyvauti ilgalaikėje fizinio mobilumo veikloje studijų ar praktikos tikslais, gali derinti trumpesnį fizinio mobilumo laikotarpį su virtualiosios veiklos komponentu. Trumpalaikio studentų mobilumo trukmė 5-30 d.

Dokumentai, reikalingi atrankai:

1. Prašymas-paraiška>>> dalyvauti konkurse, pagrindžianti motyvaciją;
2. Gyvenimo aprašymas (anglų k.);
3. Studijų programos vadovo rekomendacija;
4. Papildomi dokumentai (rekomendacijos, papildomai išklausytų kursų, sertifikatų kopijos ir t.t).

Dokumentai reikalingi praktikai užsienyje po atrankos LAJM:
1. Paraiška (gaunama iš priimančiosios įmonės);
2. Praktikos sutartis (Learning Agreement for Traineeships);
3. Finansinė sutartis;
4. Viza (jeigu vykstama į ne ES šalis).

Atrankoje gali dalyvauti ir paskutinio semestro studentai vykimui į absolvento praktiką.

Studento atsiskaitymas po Erasmus+ praktikos laikotarpio:
Studentas, sugrįžęs iš užsienio institucijos, per 2 savaites Erasmus+ programos koordinatoriui privalo pateikti:
1. Dokumentą, patvirtinantį praktikos užsienyje laikotarpį (pažymėjimą ant priimančios institucijos firminio blanko su priimančios institucijos įstaigos parašu, patvirtinantį praktikos tikslą ir trukmę);
2. Pristatymą, ataskaitą artimiausiam Erasmus+ programos renginiui LAJM studentams.

Kontaktai:

Tarptautinių ryšių skyrius
207 kab.
Tel. +370 608 20140,
el.paštu lma@lajm.lt

Tarptautinių ryšių skyriaus specialistė
Tatjana Lysenko, el.paštas t.lysenko@lajm.lt 

Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja
dr. Simona Briedienė, el. paštas s.briediene@lajm.lt