Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Erasmus+ praktikai

STUDIJOS | Erasmus+ programa | Erasmus+ praktikai

Mobilumas praktikai: veiklos trukmė nuo 2 iki 12 mėnesių.

Dokumentai, reikalingi atrankai:
1. Prašymas-paraiška dalyvauti konkurse;

2. Motyvacinis laiškas;
3. Gyvenimo aprašymas (anglų k.);
4. Katedros vedėjo/-os rekomendacija;
5. Papildomi dokumentai (rekomendacijos, papildomai išklausytų kursų, sertifikatų kopijos ir t.t).

Dokumentai reikalingi praktikai užsienyje po atrankos LAJM:
1. Paraiška (gaunama iš priimančiosios įmonės);

2. Praktikos sutartis (Learning Agreement for Internship);
3. Finansinė sutartis;
4. Viza (jeigu vykstama į ne ES šalis).

Atrankoje gali dalyvauti ir paskutinio semestro studentai vykimui į absolvento praktiką.

Studento atsiskaitymas po Erasmus+ praktikos laikotarpio:
Studentas, sugrįžęs iš užsienio institucijos, per 2 savaites Erasmus+ programos koordinatoriui privalo pateikti:
1. Dokumentą, patvirtinantį praktikos užsienyje laikotarpį (pažymėjimą ant priimančios institucijos firminio blanko su priimančios institucijos įstaigos parašu, patvirtinantį praktikos tikslą ir trukmę);
2. Akademinę pažymą (Transcript of Records);
3. Laisvos formos ataskaitą, kuri bus talpinama LAJM interneto svetainėje.

Erasmus+ programos koordinatorė:

Tatjana Lysenko
Tel nr.: +370 46 466 206,
Email: t.lysenko@lajm.lt