Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Stipendija, kalbinė parama, ECTS

STUDIJOS | Erasmus+ programa | Stipendija, kalbinė parama, ECTS

Erasmus+ stipendija
 
Studentai gali gauti Erasmus+ stipendiją, kuri padengtų mobilumo laikotarpio patiriamas didesnes išlaidas.
Tiek gavę, tiek negavę stipendijos Erasmus+ studentai priimančioje institucijoje yra atleisti nuo mokesčių už mokslą, registracijos mokesčio, mokesčių už egzaminus, laboratorijų ir bibliotekų mokesčių, tačiau moka įprastus mokesčius LAJM. Studentai nemoka jokių papildomų mokesčių ar rinkliavų, susijusių su jų mobilumo laikotarpio organizavimu ar administravimu, be to, studentams skirtos nacionalinės stipendijos arba paskolos mokėjimas užsienyje praleidžiamu laikotarpiu nutraukiamas.
 
Studentų stipendijoms nustatytos normos >>>

 

Kalbos testai ir kalbinė parama

Visi LAJM atrinkti studentai (išskyrus tuos, kuriems studijų ar praktikos užsienyje kalba yra gimtoji) prieš pasirašydami studijų/praktikos sutartį privalo atlikti internetinį kalbos testą, kuriuo bus įvertintos jų pagrindinės kalbos, kuria jie studijuos ar atliks praktiką užsienyje, žinios.

Studentas ir LAJM Erasmus+ programos koordinatorius Švietimo mainų paramos fondo informuojami apie šio testo rezultatus. Tokiu būdu LAJM gali nustatyti studentus, kuriems reikėtų internetinio kalbos kurso. Studentai, jiems paskyriami internetiniai kalbos kursai, prisiima atsakomybę už kurso išklausymą. Mobilumo laikotarpio pabaigoje studentai privalo atlikti antrąjį įvertinimą padarytai pažangai mokantis pagrindinės užsienio kalbos įvertinti.
Daugiau informacijos apie internetinį kalbos testą galite rasi čia.

 

ECTS

Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema (ECTS) yra priemonė, padedanti rengti, aprašyti ir vykdyti studijų programas bei suteikti aukštojo mokslo kvalifikacijas. Naudojant ECTS, taip pat rezultatais grindžiamas kvalifikacijų sistemas, užtikrinamas didesnis studijų programų ir kvalifikacijų skaidrumas ir sudaromos palankesnės sąlygos pripažinti kvalifikacijas.