Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Erasmus+ stipendija

STUDIJOS | Erasmus+ programa | Erasmus+ stipendija

Erasmus+ stipendija
 
Studentai gali gauti Erasmus+ stipendiją, kuri padengtų mobilumo laikotarpio patiriamas didesnes išlaidas.
Tiek gavę, tiek negavę stipendijos Erasmus+ studentai priimančioje institucijoje yra atleisti nuo mokesčių už mokslą, registracijos mokesčio, mokesčių už egzaminus, laboratorijų ir bibliotekų mokesčių, tačiau moka įprastus mokesčius LAJM. Studentai nemoka jokių papildomų mokesčių ar rinkliavų, susijusių su jų mobilumo laikotarpio organizavimu ar administravimu, be to, studentams skirtos nacionalinės stipendijos arba paskolos mokėjimas užsienyje praleidžiamu laikotarpiu nutraukiamas.
 
Studentų stipendijoms nustatytos normos >>>