Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Erasmus+ studijoms

STUDIJOS | Erasmus+ programa | Erasmus+ studijoms

Mobilumas studijoms: veiklos trukmė nuo 3 iki 12 mėnesių. 

Dokumentai, reikalingi atrankai:
1. Prašymas-paraiška dalyvauti konkurse;
2. Motyvacinis laiškas;
3. Katedros vedėjo/-os rekomendacija;
4. Papildomi dokumentai (rekomendacijos, papildomai išklausytų kursų, sertifikatų kopijos ir kt.).

Laimėję konkursą studentai, kreipiasi nurodytą dieną į Erasmus+ programos koordinatorių (209 kab.), kur jam paaiškinami tolesni jo veiksmai.
 
Dokumentai reikalingi studijoms užsienyje po atrankos LAJM:
1. Paraiška (gaunama iš priimančiosios institucijos);
2. Studijų sutartis (Learning Agreement for Studies);
3. Finansinė sutartis studijoms;
4. Viza (jeigu vykstama į ne ES šalis).
 
Studento atsiskaitymas po Erasmus+ studijų laikotarpio:
Studentas, sugrįžęs iš užsienio institucijos, per 2 savaites Erasmus+ programos koordinatoriui privalo pateikti: dokumentą, patvirtinantį studijų užsienyje laikotarpį (pažymėjimą ant priimančios institucijos firminio blanko su priimančios institucijos įstaigos parašu, patvirtinantį studijų tikslą ir trukmę);
 
Studijų/praktikos laikotarpiui užsienyje pasibaigus, priimanti institucija turi pateikti studentui LAJM pažymą, patvirtinančią mobilumo laikotarpį (trukmę), sutartos programos įvykdymą, bei išduoda akademinę pažymą, patvirtinančią studijų rezultatus.  
LAJM visiškai pripažįsta Erasmus+ mobilumo laikotarpiu patenkinamai įvykdytą veiklą, numatytą studijų/praktikos sutartyje. Studijų rezultatai pripažįstami remiantis Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema (ECTS).
Jeigu Erasmus+ stipendiją gaunantys studentai nesilaikė stipendijos susitarimo sąlygų, jie turi atlyginti dalį stipendijos ar ją visą (išskyrus atvejus, kai savo planuotos veiklos užsienyje jie negalėjo užbaigti dėl force majeure aplinkybių).
 
Studentas privalo užpildyti ir pateikti baigiamąją elektroninę ataskaitą. Iš ataskaitos nepateikusių studentų LAJM gali pareikalauti grąžinti dalį gautos stipendijos arba ją visą. Grąžinti stipendijos nereikalaujama tuo atveju, jeigu studentas planuotos veiklos užsienyje negalėjo užbaigti dėl force majeure aplinkybių. Studentas privalo apie tokius atvejus pranešti LAJM Erasmus+ programos koordinatoriui nedelsiant.
 
Erasmus+ programos koordinatorė:
Tatjana Lysenko
 Tel: +370 46 466 206,
 Email: t.lysenko@lajm.lt