Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Kalbinė parama

STUDIJOS | Erasmus+ programa | Kalbinė parama

Kalbos testai ir kalbinė parama

Visi LAJM atrinkti studentai (išskyrus tuos, kuriems studijų ar praktikos užsienyje kalba yra gimtoji) prieš pasirašydami studijų/praktikos sutartį privalo atlikti internetinį kalbos testą, kuriuo bus įvertintos jų pagrindinės kalbos, kuria jie studijuos ar atliks praktiką užsienyje, žinios.
 
Studentas ir LAJM Erasmus+ programos koordinatorius Švietimo mainų paramos fondo informuojami apie šio testo rezultatus. Tokiu būdu LAJM gali nustatyti studentus, kuriems reikėtų internetinio kalbos kurso. Studentai, jiems paskyriami internetiniai kalbos kursai, prisiima atsakomybę už kurso išklausymą. Mobilumo laikotarpio pabaigoje studentai privalo atlikti antrąjį įvertinimą padarytai pažangai mokantis pagrindinės užsienio kalbos įvertinti.
Daugiau informacijos apie internetinį kalbos testą galite rasi čia.