Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Atviroji prieiga

STUDIJOS | LAJM BIBLIOTEKA | Atviroji prieiga

Atvirosios prieigos el. ištekliai
 
Atviroji prieiga - tai nemokama interneto prieiga prie mokslinių tyrimų produkcijos (mokslinių straipsnių, tyrimų duomenų, konferencijų pranešimų ir kitos medžiagos), kurią kiekvienas vartotojas gali laisvai skaityti, kopijuoti, spausdinti nedidelį skaičių kopijų, įsirašyti į savo kompiuterines laikmenas. Atvirosios prieigos plėtra suteikia galimybę skleisti mokslinių tyrimų rezultatus pasaulyje bei suteikti geresnę prieigą prie pasaulinių mokslo informacijos išteklių.
 
 
Atvirosios prieigos duomenų bazės:
 
Directory of Open Access Journals (atviros prieigos moksliniai žurnalai)
Directory of Open Access Books (atviros prieigos knygos)
OpenDOAR (atvirosios prieigos knygų, straipsnių, magistro darbų, disertacijų ir kitų šaltinių duomenų bazių registras)
ROAR  (atvirosios prieigos knygų, straipsnių, magistro darbų, disertacijų ir kitų šaltinių duomenų bazių registras)
ECONOMICS (visateksčiai dokumentai ekonomikos temomis)
Google Scholar  (mokslinės informacijos paieškos sistema)
Google Books (elektroninės atvirosios ir ribotos prieigos knygos)
Google Patents (patentų paieškos sistema)