Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Duomenų bazės

STUDIJOS | LAJM BIBLIOTEKA | Duomenų bazės

Prenumeruojamos duomenų bazės

Prenumeruojamomis duomenų bazėmis galima naudotis visose LAJM kompiuterizuotose darbo vietose.

 EBSCO Publishing

Pateikiami įvairias mokslo sritis apimantys visateksčiai moksliniai žurnalai. LAJM turi prieigą prie teminių duomenų bazių:

 • Academic Search Complete
 • Business Source Complete (žurnalų sąrašas pagal ERIC)
 • GreenFILE
 • Health Source: nursing/academic edition                                 
 • Health Source: consumer edition
 • Library, Information Science & Technology Abstracts
 • MasterFILE premier
 • MEDLINE
 • Newspaper Source
 • Regional Business News
 • Teacher Reference Center

 Pageidaujantiems prisijungti iš namų, bibliotekoje arba el. paštu biblioteka[eta]lajm.lt yra suteikiami vartotojo prisijungimai.

Taylor&Francis

Taylor & Francis leidyklų grupės leidžiami moksliniai žurnalai biologijos, žemės ūkio, maisto technologijos, kompiuterijos, verslo, finansų, ekonomikos, švietimo, socialinio darbo, sporto, kultūros paveldo, meno, turizmo, medicinos, kalbotyros, literatūros ir kt. temomis.

VGTU el.knygos

Prieiga prie VGTU leidyklos Technika el. knygų įvairiomis temomis. 

Mokymo moduliai mokslininkų ir kitų tyrėjų savarankiškoms studijoms

Projekto „eMoDB.LT3: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai – trečiasis etapas“ įgyvendinimo metu siekiama užtikrinti galimybę mokslininkams ir kitiems tyrėjams savarankiškai ugdyti gebėjimus naudotis tarptautinėmis elektroninėmis mokslo duomenų bazėmis. Šiam tikslui įgyvendinti sukurta nuotoliniam mokymuisi būtina informacinė infrastruktūra ir savarankiškam mokymuisi virtualioje aplinkoje pritaikytas mokymo modulių komplektas, kurį sudaro 12 temų. Mokomąją medžiagą sudaro:

 • vaizdo paskaitos,
 • vaizdo klipai,
 • teorinė dalis,
 • pateiktys,
 • praktinės užduotys,
 • savikontrolės testai,
 • nuorodos,
 • naudotos ir rekomenduojamos literatūros sąrašai.